HSI July 22 กลยุทธ์ ถือ Call DW ลุ้นเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้น

ความผันผวนยังคงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง และควรเตรียมพร้อมสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง คงลุ้นโอกาสการรีบาวด์ขึ้น


วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย  บริษัทหลักทรัพย์  พาย จำกัด (มหาชน)

Hang Seng (Futures – JULY 22) 21 ก.ค. 2565

กลยุทธ์การลงทุน

Hang Seng (Futures – JUL 22)

กลยุทธ์ ถือ Call

กรอบการเทรด 20,150 – 22,355 จุด

แนวต้าน 21,135 / 21,200 จุด แนวรับ 20,660 / 20,550 จุด

Trailing Stop 20,547 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng (Futures – JULY 22) ความผันผวนยังคงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง และควรเตรียมพร้อมสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง คงลุ้นโอกาสการรีบาวด์ขึ้น เพื่อเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้น แต่ให้ระมัดระวังแรงขายทำกำไรในระหว่างทางด้วย

นักลงทุนที่มีมุมมองขึ้น: ถือ Call โดยใช้บริเวณแนวรับ หรือ Trailing Stop เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง

ทางเลือกอื่น ๆ ในการประกอบการตัดสินใจ

  • หากราคาทำ New High ซื้อ Call โดยใช้บริเวณแนวรับ หรือ Trailing Stop เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง

นักลงทุนที่มีมุมมองลง: หากราคาทำ New Low ซื้อ Put โดยใช้บริเวณแนวต้าน เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง

ทางเลือกอื่น ๆ ในการประกอบการตัดสินใจ

  • หากมีสถานะ ถือ Put โดยใช้บริเวณแนวต้าน เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง

คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาวันนี้

Call DW (Bullish view) Bid (THB) Eff. gearing(x) Sensitivity
HSI28C2208A 0.15 19.80 0.01
HSI28C2208D 0.69 13.60 0.05
HSI28C2210A 0.59 10.40 0.03
Put DW (Bearish view) Bid (THB) Eff. gearing(x) Sensitivity
HSI28P2208A 0.54 12.10 0.03
HSI28P2208C 0.17 12.60 0.01
HSI28P2210A 1.01 6.50 0.03
ข้อมูล ณ วันที่ 20/7/65

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

DW นี้มิได้เสนอขายให้กับบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer

Back to top button