EP พร้อม COD วินด์ฟาร์ม 160MW หลังแผน PDP8 เวียดนามคลอด

EP โชว์ความพร้อมกดปุ่ม COD โรงไฟฟ้าวินด์ฟาร์ม 2 โครงการ กำลังผลิตรวม 160MW ได้ทันที หลังแผน PDP8 เวียดนามคลอด มั่นใจดันรายได้และกำไรในช่วงครึ่งปีหลังโตกระโดด


นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EP เปิดเผยว่า การปรับเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนดังกล่าว จะถือเป็นโอกาสดี ในการเร่งขยายการลงทุนในประเทศเวียดนาม ซึ่งถือว่ามีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในอาเซียน และยังคงมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี

ทั้งนี้ ในส่วนของความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (วินด์ฟาร์ม) ขนาดกำลังการผลิตรวม 160 เมกะวัตต์ ในประเทศเวียดนาม ได้สร้างเสร็จเกือบจะสมบูรณ์ทุกโครงการแล้ว โดยโครงการในจังหวัด Gia Lai รวม 100 เมกะวัตต์ เสร็จสมบูรณ์ 100% สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ทันทีที่ได้รับการอนุมัติการเชื่อมต่อจากทาง EVN

ส่วนโครงการในจังหวัด Huong Linh รวม 60 เมกะวัตต์ก็มีความคืบหน้าไปมากกว่า 95% ซึ่งหลังจากนั้น ก็พร้อมที่จะทำการเชื่อมต่อเพื่อจ่ายไฟฟ้าเช่นเดียวกัน

วินด์ฟาร์มในเวียดนามของเราทั้ง 2 โปรเจค กำลังการผลิต 160 MW พร้อม COD ได้ทันที ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ หลังจากที่ทางเวียดนามอนุมัติแผน PDP8 แล้ว ซึ่งจะผลักดันให้รายได้และกำไรในช่วงครึ่งปีหลังเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ”นายยุทธ กล่าว

อนึ่งภายใต้แผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติฉบับที่ 8 (Power Development Plan VIII : PDP8) ในปี 2573 ของประเทศเวียดนาม คาดว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานลมบนชายฝั่งจะยังอยู่ที่16,121 เมกะวัตต์ และจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง จะเพิ่มเป็น 7,000 เมกะวัตต์  และภายในปี 2588 จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานลมบนชายฝั่งเพิ่มเป็น 42,650 – 62,950 เมกะวัตต์ และจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง จะเพิ่มเป็น 54,000 – 74,000 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนราว 32 % ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด โดยคาดว่านายกรัฐมนตรีเวียดนามจะอนุมัติแผน PDP8 ภายในเร็วๆ นี้

Back to top button