ทำความรู้จัก 2 หุ้น IPO ป้ายแดง “TLI-CHIC” พร้อมเทรดสัปดาห์นี้

ทำความรู้จัก 2 หุ้น IPO ป้ายแดง “TLI-CHIC” พร้อมเทรดสัปดาห์นี้ โดย TLI  ซื้อขายวันแรก 25 ก.ค.65 ราคาขาย IPO ที่ 16 บ. จ่อ Fast Track เข้า SET50 ส่วน CHIC ซื้อขายตลาด mai วันแรก 27 ก.ค.65 ราคาขาย IPO ที่ 0.90 บ.


“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนน้องใหม่ที่ทำการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) และมีกำหนดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในสัปดาห์หน้านี้ โดยพบว่ามี 2  บริษัทจดทะเบียนที่ได้ทำการเสนอขายหุ้น IPO และจะทำการเข้าซื้อขาย ได้แก่

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI ผู้ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตแห่งแรกในประเทศไทยที่เป็นของคนไทยและก่อตั้งโดยคนไทย ภายใต้แบรนด์ “ไทยประกันชีวิต” มีผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ประเภทบุคคลและประเภทกลุ่ม โดยจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มธุรกิจการเงิน ในหมวดประกันภัยและประกันชีวิต วันที่ 25 ก.ค. 2565

โดย TLI จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปไม่เกิน 2,155,068,900 หุ้น ประกอบด้วย 1.หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทจำนวน 850 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 7.4% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ 2.หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัท วี.ซี. สมบัติ จำกัด จำนวนไม่เกิน 1,166,575,300 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 10.2% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

รวมทั้ง 3.หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Her Sing (H.K.) Limited จำนวนไม่เกิน 138,493,600 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 1.2% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ สำหรับหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายรวมทั้งหมดคิดเป็นไม่เกิน 18.8% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ นอกจากนี้มีการจัดสรรหุ้นกรีนชูจำนวน 161 ล้านหุ้น

โดยกำหนดราคาเสนอขายต่อประชาชนอยู่ที่ 16 บาทต่อหุ้น มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 34,481,102,400 บาท (ไม่รวมหุ้นส่วนเกิน) ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวนมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 37,067,182,400 บาท มูลค่าที่ตราไว้ (par) 1 บาทต่อหุ้น และคิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) ณ ราคา IPO ที่มูลค่า 183,200 ล้านบาท ซึ่งติดอันดับ 25 อันดับแรกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ส่งผลให้ TLI มีโอกาสได้ Fast Track เข้าคำนวณดัชนี SET50 ในครึ่งปี 2565 ทั้งนี้มีบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงิน

สำหรับวัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) และการทำการตลาด จำนวน 2,000 ล้านบาท ภายในปี 65-67 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของช่องทางจัดจำหน่ายผ่านทางพันธมิตร จำนวน 5,400 ล้านบาท ภายในปี 67–69 และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินทุน และสำหรับเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์อื่นๆ จำนวน 6,200 ล้านบาท ภายในปี 65 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ผลการดำเนินงาน TLI สำหรับงวดประจำปี 2562 มีรายได้อยู่ที่ 108,388.70 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 6,777.35 ล้านบาท ส่วนปี 2563 มีรายได้ 107,642.26 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 7,692.32 ล้านบาท ส่วนงวดปี 2564 มีรายได้ 109,246.02 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 8,383.52 ล้านบาท

บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) หรือ CHIC ผู้ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์รวมจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน ที่นอนและเครื่องนอน อย่างครบวงจร (One Stop Shopping) ในรูปแบบ Stand Alone ภายใต้ชื่อ “ชิค รีพับบลิค (CHIC)” และ “รีน่า เฮย์ (Rina Hey)” โดยจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ วันที่ 27 ก.ค. 2565

โดย CHIC จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปไม่เกิน 360,000,000 หุ้น คิดเป็น 26.47% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO และกำหนกราคาขายหุ้น IPO ที่หุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 31.69 เท่า และคิดเป็นมูลค่ารวมที่เสนอขาย 324 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

สำหรับวัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการขยายสาขาแห่งใหม่ จำนวน 60 ล้านบาท ภายในปี 2567 เพื่อชำระคืนหนี้กู้ยืม จำนวน 117 ล้านบาท ภายในปี 2565 เพื่อปรับปรุงพื้นที่ภายในสาขาและขยายพื้นที่ให้เช่าจำนวน 38 ล้านบาทภายในปี 2565 และเป็นเงินทุนหหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 93.74 ล้านบาท ภายในปี 2565-2567

ทั้งนี้ผลการดำเนินงาน CHIC สำหรับงวดประจำปี 2562 มีรายได้อยู่ที่ 781.26 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 54.44 ล้านบาท ส่วนปี 2563 มีรายได้ 707.71 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 34.15 ล้านบาท ส่วนงวดปี 2564 มีรายได้ 674.07 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 19.28 ล้านบาท

Back to top button