JP ปลื้มไลน์ผลิต “กัญชง-กระท่อม” ผ่านมาตรฐาน GMP เดินหน้าป้อนตลาดสมุนไพร

JP ปลื้มไลน์ผลิต "กัญชง-กระท่อม" ที่จ.ลำพูน ได้รับมาตรฐาน GMP พร้อมเดินหน้าป้อนตลาดสมุนไพร ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดสินค้าเสริมอาหารและเครื่องสำอาง


บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JP กล่าวว่า ล่าสุดบริษัทได้รับข่าวดีอนุญาตสายการผลิตที่จ.ลำพูนที่ได้รับมาตรฐานการผลิตสมุนไพร กัญชงจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยให้เพิ่มรายการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ ยาแผนไทย หรือยาตามองค์ความรู้แพทย์ทางเลือก รูปแบบแคปซูลนิ่ม ยาพัฒนาจากสมุนไพร รูปแบบแคปซูลนิ่ม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพรูปแบบแคปซูลนิ่ม

รวมทั้งวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร  โดยสารสกัดสมุนไพรที่เป็นสารสกัดที่เป็นน้ำหรือแอลกอฮอล์ ได้แก่ สารสกัดกระท่อม และสารสกัดที่ไม่ใช่น้ำหรือแอลกอฮอล์ ได้แก่ สารกระท่อม รวมถึงวัตถุที่ใช้กรรมวิธีแบบสเปรย์ดราย หรือ ฟรีซดราย ที่เป็นสารสกัดกระท่อม

ทั้งนี้ ตอกย้ำการพัฒนาของ JP ที่ไม่หยุดยั้ง และยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรม เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง รองรับผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรม ทำให้บริษัทมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น

 

Back to top button