ไทยเนื้อหอม! 6 เดือนแรก ต่างชาติหอบเงินลงทุนเฉียด 7 หมื่นล้าน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผย ไทยยังเนื้อหอม  6 เดือนแรกปี 65 มีต่างชาติแห่ลงทุนในไทย 69,949 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 64 เกือบ 30,000 ล้านบาท หรือ 73.5% ญี่ปุ่นนำโด่ง 26,237 ล้านบาท ตามด้วย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา เกิดการจ้างงานคนไทยกว่า 3,164 คน


นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 (มกราคม – มิถุนายน) มีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน 284 ราย มีเม็ดเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 69,949 ล้านบาท จ้างงานคนไทยกว่า 3,164 คน ชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น 71 ราย ร้อยละ 25 เงินลงทุน 26,237 ล้านบาท สิงคโปร์ 51 ราย ร้อยละ 18 เงินลงทุน 10,478 ล้านบาท และ สหรัฐอเมริกา 35 ราย ร้อยละ 12 เงินลงทุน 2,899 ล้านบาท เงินลงทุนรวม 39,614 ล้านบาท

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 (มกราคม – มิถุนายน) พบว่า การอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย เพิ่มขึ้น 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.58 (ปี 2565 อนุญาตฯ 284 ราย ปี 2564 อนุญาต 264 ราย) เม็ดเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 29,628 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.48 (ปี 2565 ทุน 69,949 ล้านบาท ปี 2564 ทุน 40,321 ล้านบาท) และจ้างงานคนไทยเพิ่มขึ้น 2,073 ราย คิดเป็นร้อยละ 190 (ปี 2565 จ้างงาน 3,164 คน ปี 2564 จ้างงาน 1,091 คน) โดยปี 2564 ชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนสูงสุด คือ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับปี 2565

สำหรับ 6 เดือนแรกปี 2565 ((มกราคม – มิถุนายน) ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ และสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ อย่างเช่น

บริการให้ใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ สำหรับการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า รวมทั้งสำหรับการสั่งซื้อสินค้าและบริการ

บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า  สำหรับรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า

บริการทางวิศวกรรมและเทคนิค เช่น การให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคแบบครบวงจรในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การช่วยเหลือด้านการออกแบบ การพัฒนา และทดสอบระบบ เป็นต้น

บริการขุดเจาะปิโตรเลียม ภายในบริเวณพื้นที่แปลงสำรวจที่ได้รับสัมปทานในอ่าวไทย

อย่างไรก็ตามคาดว่าอีก 6 เดือนที่เหลือของปี 2565 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม จะมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจโดยผ่อนคลายการเปิดประเทศ และเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเสริมให้เศรษฐกิจของไทยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

Back to top button