“ก.ล.ต.” เปิดช่องลูกค้า “Zipmex” ร้องเรียนปิดระบบลงทุนคริปโต  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้จัดทำแบบฟอร์มออนไลน์ ให้ผู้ได้รับผลกระทบ Zipmex เข้ามาแจ้งข้อมูล สามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ได้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้จัดทำแบบฟอร์มรับแจ้งข้อมูล เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ได้รับผลกระทบกรณี Zipmex ได้ระงับการถอนเงินบาท และสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเป็นแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบ Zipmex สามารถเข้ามาแจ้งข้อมูล สามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ได้

ทั้งนี้ก.ล.ต. ได้มีการส่งหนังสือให้ Zipmex ให้บริการติดต่อลูกค้า จัดการเรื่องร้องเรียนได้อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งต้องคำนึงถึงการคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้า และเมื่อ 25 กรกฎาคม 2565 ช่วงเช้าที่ผ่านมามีการนัดรวมตัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Zipmex ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อปรึกษาขอข้อมูลจากตำรวจ พร้อมทั้งนัดหารือหาแกนในการประสานงาน และส่งเอกสารให้ตำรวจเพื่อดำเนินการให้ประสานหน่วยงาน

สำหรับใครที่จะยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ สามารถกรอกข้อมูล ดังนี้

-ชื่อ-นามสกุล

-เลขบัตรประชาชน หรือ Passport ID

-โทรศัพท์ / e-mail หรือช่องทางที่ติดต่อได้

-ระบุบริการที่ได้รับผลกระทบ

-ระบุปัญหาที่ได้รับผลกระทบจาก Z Wallet

-ระบุปัญหาที่ได้รับผลกระทบ Trade Wallet

-ให้ระบุปัญหาอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจาก Zipmex กรณีระงับการถอนเงินบาท และสินทรัพย์ดิจิทัล

-ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับ เช่น มูลค่าความเสียหาย

-ให้ยืนยัน รับรองข้อมูลว่าถูกต้อง เป็นความจริงทั้งหมด

Back to top button