ILINK คว้างานปรับปรุง “สถานีไฟฟ้านนทรี” มูลค่า 315 ลบ.

ILINK ร่วมกับ “INTERLINK CONSORTIUM” ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุง “สถานีไฟฟ้านนทรี” จ.ปราจีนบุรี มูลค่า 315 ลบ. ระยะเวลาการส่งมอบ 510 วัน


บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ ILINK เปิดเผยว่า บริษัทร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (บริษัทย่อย) ในนาม “INTERLINK CONSORTIUM” ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้านนทรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ TDDP2-NSI/2565 ลงวันที่ 25 ก.ค.65กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า 314,800,000 บาท ระยะเวลาการส่งมอบ 510 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เริ่มทำงาน

Back to top button