“โควิด” วันนี้ ป่วยใหม่ 1,828 คน เสียชีวิตเพิ่ม 35 ราย

"โควิด" วันนี้ พบป่วยใหม่ 1,828 คน เสียชีวิตเพิ่ม 35 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 9,526 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน (26 ก.ค. 65) ว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 1,828 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,828 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,355,986 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,173 ราย หายป่วยสะสม 2,356,098 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 23,605 ราย เสียชีวิต 35 ราย เสียชีวิตสะสม 9,526 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 903 ราย

Back to top button