ขนทัพ 20 หุ้นฟอร์มสวย รับ “ส่งออก” ครึ่งปีแรกโต 13%

คัด 20 หุ้นเด่น อานิสงส์บาทอ่อน-ส่งออกโต หลัง “พาณิชย์” เปิดตัวเลขส่งออกครึ่งปีแรกโต 13% มูลค่าเฉียด 5 ล้านล้านบาท


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยในเดือนมิถุนายน 2565 มีมูลค่า 26,553.1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 907,286 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11.9 เป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 และการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นแรงหนุนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของการส่งออกในเดือนมิถุนายนนี้ และผลการส่งออก 6 เดือนแรก เติบโต 12.7% มาอยู่ที่ 4,945,248 ล้านบาท

ทั้งนี้สินค้าเกษตรเดือนมิถุนายน เติบโต 21.7% มูลค่า 94,511 ล้านบาท ขณะที่หกเดือนแรกเป็นบวกถึง 9.3% มูลค่า 476,071 ล้านบาท, สินค้าที่ขยายตัวสูงคือข้าวเพิ่มขึ้น 5 เดือนต่อเนื่อง โดยเดือนมิถุนายน เติบโต 68.2% มูลค่า 13,130 ล้านบาท, ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้งเดือนมิถุนายน เติบโต 39.4% ส่วนหกเดือนแรก เติบโต 10% มูลค่า 118,466 ล้านบาท, ลำไยแห้งเติบโต 6 เดือนต่อเนื่องโดยเฉพาะเดือนมิถุนายน เติบโต 411.1% และหกเดือนแรกปีนี้ เติบโต 95.3% มูลค่า 1,593 ล้านบาท,

เงาะสดในเดือนมิถุนายน เติบโต 115.7% และหกเดือนแรก เติบโต 163.6%, ทุเรียนสดเดือนมิถุนายน เติบโต 55.1% มูลค่า 20,823 ล้านบาท ส่วนหกเดือนแรก เติบโต 4.2% มูลค่า 78100 ล้านบาท, ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูป เดือนมิถุนายน เติบโต 20.1% และหกเดือนแรก เติบโต 8.3% ด้านยางพาราเดือนมิถุนายน เติบโต 16.1% มูลค่า 15,669 ล้านบาท และหกเดือนแรก เติบโต 4.7% มูลค่า 94,640 ล้านบาท

ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ยังคงเติบโต 16 เดือนต่อเนื่อง โดยเดือนมิถุนายน เติบโต 28.3% มูลค่า 75,160 ล้านบาท ส่วนหกเดือนแรก เติบโต 27.9% มูลค่า 398,023 ล้านบาท, สินค้าสำคัญคือน้ำตาลทรายหกเดือนแรก เติบโต 138.8%, อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปเดือนมิถุนายน เติบโต 15.3% โดยหกเดือนแรก เติบโต 11.7% มูลค่า 62,890 ล้านบาท และสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่องคืออาหารสัตว์เลี้ยง ยังคงเติบโต 34 เดือนต่อเนื่อง โดยเดือนมิถุนายน เติบโต 13.6% และหกเดือนแรก เติบโต 23.2% มูลค่า 49,184 ล้านบาท

ด้านสินค้าอุตสาหกรรมยังคงเติบโต 16 เดือนต่อเนื่อง โดยเดือนมิถุนายน เติบโต 6.7% และหกเดือนแรก เติบโต 10.5% มูลค่า 3,855,864 ล้านบาท สินค้าที่ขยายตัวดีคือเครื่องโทรสารโทรศัพท์อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ และที่สำคัญอัญมณีและเครื่องประดับยังคงเติบโต 16 เดือนต่อเนื่อง โดยเฉพาะเดือนมิถุนายนเติบโต 9.1% และหกเดือนแรก เติบโต 41.0% มูลค่า 128,691 ล้านล้านบาท

อย่างไรก็ตามตลาดที่ขยายตัวสำคัญในเดือนมิถุนายน ได้แก่ เอเชียใต้ เติบโต 49.5%, อาเซียน เติบโต35.6%, แคนาดา เติบโต 26.2%, ตะวันออกกลาง เติบโต 24%, CLMV เติบโต 19.5%, ลาตินอเมริกา เติบโต 17.2%, เกาหลีใต้ เติบโต 15.7%, แอฟริกา เติบโต 12.1%, สหรัฐอเมริกา เติบโต 12.1% และ สหราชอาณาจักร เติบโต 11% เป็นต้น

สำหรับการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ที่ช่วยหนุนคือการใช้ประโยชน์จาก FTA เพิ่มโอกาสการส่งออกการจัดกิจกรรมโดยความร่วมมือ Mini-FTA การส่งเสริมการขายในศูนย์การค้าของต่างประเทศการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ อย่างเช่นกับซาอุดีอาระเบียในครั้งที่เยือนไทยเฉพาะตรงนั้นก็มูลค่า 11,500 ล้านบาทแล้ว

โดยปัจจัยหนุนที่ทำให้การส่งออกขยายตัวหลักๆมาจาก การส่งเสริมการทำตลาดของกระทรวงพาณิชย์ ความต้องการอาหารจากตลาดโลก ภาคการผลิตทั่วโลกเริ่มขยายตัว เงินบาทที่อ่อนค่า ซึ่งปัจจัยทั้งหมดได้ช่วยหนุนให้ส่งออกไทยมีการขยายตัว

ทั้งนี้ต้องจับตาดูหุ้นกลุ่มส่งออกหมวดอาหารที่คาดจะรับได้ประโยชน์ ได้แก่ TU, CPF, ASIAN, NER, XO และ SAPPE

โดยบล.เอเชีย เวลท์ มีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นในกลุ่มส่งออก รวมไปถึงหุ้นที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่าเป็นหลัก ได้แก่ APURE, SONIC, JWD, WICE, III

นอกจากนี้ยังต้องจับตาหุ้น NYT,  ASIAN, TU,  HANA, KCE, PACO, AH, SAT, MEGA, NER, SMPC EPG ทั้งนี้หุ้นเด่นแนะนำเลือก SONIC, AH และ PACO

Back to top button