ตามคาด! กกพ.ขึ้นค่าไฟ 68.66 สต. ดันงวดใหม่แตะ 4.72 บ./หน่วย

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เคาะขึ้นค่าไฟ 68.66 สตางค์/หน่วย ดันงวดใหม่แตะ 93.43 สตางค์/หน่วย ทำให้ค่าไฟใหม่อยู่ที่ 4.72 บาท/หน่วย สูงขึ้นจากเดิม 4 บาท/หน่วย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ได้เปิดเผยว่า การพิจารณาอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (FT) งวดใหม่ (ก.ย.-ธ.ค.65) ล่าสุดบอร์ดกกพ.มีมติขึ้นค่า FT ใหม่ อยู่ที่ 93.43 สตางค์/หน่วย เพิ่มขึ้น 68.66 สตางค์/หน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าใหม่อยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย จากเดิม 4 บาท เป็นอัตราค่าไฟสูงสุดสถิติใหม่

สำหรับการปรับขึ้นค่า FT ในครั้งนี้จะไม่มีการทำประชาพิจารณ์ เพราะได้เปิดประชาพิจารณ์ไปแล้ว 3 แนวทาง ซึ่งสิ้นสุดไปแล้ว โดย 3  แนวทาง มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

– แนวทางที่ 1 ค่า FT อยู่ที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย รวมกับจำนวนเงินที่ทยอยคืนกฟผ. อัตรา 45.70 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าเอฟที รวมเป็น 139.13 สตางค์ต่อหน่วย ทั้งนี้จะส่งผลให้ราคาค่าไฟฟ้า ที่ต้องจ่ายอยู่ที่ 5.17 บาทต่อหน่วย กรณีนี้จะส่งผลให้คืนเงิน กฟผ. ได้ส่วนหนึ่ง และยังเหลือที่ต้องส่งคืน 56,581 ล้านบาท โดยจะคืนเงินกฟผ. ครบ 83,010 ล้านบาท ระยะเวลาภายใน 1 ปี

-แนวทางที่ 2 ค่าเอฟที อยู่ที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย รวมกับเงินที่ทยอยคืน กฟผ. ที่อัตราน้อยลงที่ 22.85 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าเอฟที รวมเป็น 116.28 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ราคาค่าไฟฟ้าโดยรวมที่ประชาชนต้องจ่ายอยู่ที่ 4.95 บาทต่อหน่วย กรณีนี้จะส่งผลให้คืนเงิน กฟผ. ได้ช้าลง โดยกฟผ.จะได้รับเงินคืนครบภายใน 2 ปี

-แนวทางที่ 3 เป็นแนวทางที่ผู้ใช้ไฟอาจได้รับผลกระทบน้อยที่สุด คือ ค่าFT อยู่ที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย โดยยังไม่คืนหนี้กฟผ. 83,010 ล้านบาท ทำให้ราคาค่าไฟฟ้าโดยรวมที่ประชาชนต้องจ่ายอยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย

Back to top button