HSI Aug 22 กลยุทธ์ ถือ Put DW แรงขายตีกลับ ฝั่งขายกลับมาดูได้เปรียบ

ความผันผวนยังคงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง และควรเตรียมพร้อมสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง แรงขายตีกลับ ทำให้ภาพของฝั่งขายกลับมาดูได้เปรียบ


วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย  บริษัทหลักทรัพย์  พาย จำกัด (มหาชน)

Hang Seng (Futures – AUG 22) 1 ส.ค. 2565

กลยุทธ์การลงทุน

Hang Seng (Futures – AUG 22)

กลยุทธ์ ถือ Put

กรอบการเทรด 19,900 – 22,000 จุด

แนวต้าน 20,125 / 20,340 จุด แนวรับ 19,920 / 19,875 จุด

Trailing Start 20,660 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng (Futures – AUG 22) ความผันผวนยังคงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง และควรเตรียมพร้อมสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง แรงขายตีกลับ ทำให้ภาพของฝั่งขายกลับมาดูได้เปรียบ โดยเฉพาะหากยังทำ New Low ต่อเนื่อง ฝั่งซื้อ Call ให้รอแรงกระทำทางฝั่งซื้อตีกลับมาก่อน หรือหากต้องการเก็งกำไร ให้ซื้อ Call แล้วใช้ Low ล่าสุดเป็นจุดบริหารความเสี่ยง

นักลงทุนที่มีมุมมองขึ้น: รอสัญญาณการกลับตัวขึ้นของแท่งราคา ซื้อ Call โดยใช้บริเวณแนวรับ เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง

นักลงทุนที่มีมุมมองลง: ถือ Put โดยใช้บริเวณแนวต้าน หรือ Trailing Start เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง

ทางเลือกอื่น ๆ ในการประกอบการตัดสินใจ

  • หากราคาทำ New Low ซื้อ Put โดยใช้บริเวณแนวต้าน หรือ Trailing Start เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง

คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาวันนี้

Call DW (Bullish view) Bid (THB) Eff. gearing(x) Sensitivity
HSI28C2208C 1.01 12.20 0.06
HSI28C2208D 0.49 16.00 0.04
HSI28C2210A 0.48 11.10 0.03
Put DW (Bearish view) Bid (THB) Eff. gearing(x) Sensitivity
HSI28P2208A 0.50 13.50 0.03
HSI28P2208C 0.13 14.50 0.01
HSI28P2210A 1.02 6.70 0.03
ข้อมูล ณ วันที่ 27/7/65

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

DW นี้มิได้เสนอขายให้กับบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer

Back to top button