GLOBAL โชว์กำไร Q2 โต 6% แตะ 1 พันล้าน รับยอดขายสาขาเดิม-ใหม่หนุน

GLOBAL โชว์กำไรไตรมาส 2/65 โต 6% แตะ 1,028 ล้านบาท รับยอดขายสาขาเดิมและสาขาใหม่หนุน ดันกำไรงวด 6 เดือนแรก แตะ 2,185 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.74%


บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOBAL รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/65 และงวด 6 เดือนแรกของปี 65 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

 

สำหรับบริษัทมีผลกำไรสุทธิประจำไตรมาสที่ 2/2565 เท่ากับ 1,031.76  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.92% เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2564 และหากเปรียบเทียบกับยอดขายคิดเป็น 11.19% ของยอดขาย และสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 2,195.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 249.07 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 12.80% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2564 และหากเปรียบเทียบกับยอดขายคิดเป็น 11.64% ของยอดขาย เป็นผลมาจากยอดขายของสาขาเดิมที่เพิ่มขึ้นและการเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก 3 สาขา

รวมถึงเป็นผลมาจากรายได้อื่น สำหรับไตรมาส 2/2565 เท่ากับ 199.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2564 จำนวน 19.74 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 10.97% % และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 371.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2564 จำนวน 41.55 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 12.60% เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าขนส่ง

Back to top button