QLT ควัก 145 ลบ. ซื้อกิจการ “PAS” รุกคืบธุรกิจอสังหาฯ

QLT ควัก 144.55 ลบ. ซื้อหุ้น “พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์” สัดส่วน 49% ลุยธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์


บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) หรือ QLT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด (PAS) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยและประกอบธุรกิจบริหารจัดการงานทุกด้านเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 14,700 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ PAS จาก (1) บริษัท ทีโอเอส โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 13,620 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ PAS และ (2) บริษัท เอสพี อินเตอร์ลอว์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด จำนวน 1,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ PAS โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 144,550,000 บาท

สำหรับ PAS ประกอบกิจการบริหารจัดการงานทุกด้านเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการซื้อ ขาย เช่า เป็นตัวแทน นายหน้าในการบริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน อาคารชุด และที่อยู่อาศัยทุกประเภท อาทิ การเป็นผู้บริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุดและโครงการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร งานจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด งานจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรรงานโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า Century 21 (แฟรนไชส์) ในการประกอบกิจการ

Back to top button