“พลังงาน” ยัน PTTEP เร่งซ่อมรอยรั่ว “ท่อก๊าซซอติก้า” เมียนมา

“พลังงาน” ยืนยัน PTTEP กำลังเดินหน้าเร่งแก้ไขปัญหาการส่งก๊าซธรรมชาติแหล่งซอติก้า จากเมียนมา ที่พบปัญหารอยรั่วของท่อส่งก๊าซบนบก คาดสามารถแก้ไขได้ภายใน 2 สัปดาห์


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากที่มีรายงานข่าวว่าเกิดปัญหาการส่งก๊าซธรรมชาติแหล่งซอติก้าจากเมียนมา ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติ 1 ใน 3 แหล่งที่ส่งเข้าทางภาคตะวันตกของไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยกระทรวงพลังงานได้ยืนยันว่าได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า จากกรณีการหยุดการส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งซอติก้า ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติ 1 ใน 3 แหล่งสำคัญที่นำเข้าจากเมียนมา จากปัญหารอยรั่วของท่อส่งก๊าซบนบก โดยก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดังกล่าวถูกส่งเป็นเชื้อเพลิงและใช้สำหรับการผลิตไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าพระนครใต้และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

โดยขณะนี้ทาง บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP ได้เร่งซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้การได้เร็วที่สุด คาดว่าน่าจะใช้ระยะเวลาในการซ่อมประมาณ 2 สัปดาห์ และกระทรวงพลังงานได้เรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้สั่งการให้ดำเนินการตามแผนรองรับสถานการณ์ที่ได้มีการซักซ้อมแล้วอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในเบื้องต้นได้บริหารจัดการเพื่อใช้เชื้อเพลิงจากแหล่งอื่นทดแทนในการผลิตไฟฟ้า ทั้งในส่วนก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอื่นๆ และน้ำมันเชื้อเพลิง

นายสมภพ กล่าวอีกว่า หลังจากที่ได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงพลังงานเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ทั้งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT

รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อประเมินสถานการณ์และจัดหาเชื้อเพลิงทดแทน และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอ รวมทั้งติดตามและรายงานการบริหารเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า รวมถึงความคืบหน้าของซ่อมแซมอย่างใกล้ชิด มั่นใจว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่กระทบกับการจัดหาไฟฟ้าของประเทศ หากมีความคืบหน้าจะนำเรียนให้ประชาชนทราบต่อไป

Back to top button