BA ควัก 100 ล้าน ตั้ง “กรุงเทพบริหารสนามบิน” ลุยธุรกิจพัฒนา-บริหารสนามบินสาธารณะ

BA ควัก 100 ล้าน ตั้งบริษัทย่อย “กรุงเทพบริหารสนามบิน” ลุยธุรกิจพัฒนา-บริหารสนามบินสาธารณะ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100


บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารสนามบินสาธารณะนั้น

ล่าสุดบริษัทฯขอแจ้งให้ทราบว่าได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 โดยมีชื่อบริษัทว่า บริษัท กรุงเทพบริหารสนามบิน จำกัด ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และบริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100

Back to top button