กพท. เตือนสายการบินเลี่ยงน่านฟ้า “ไต้หวัน” หลัง “จีน” ประกาศพื้นที่ซ้อมรบ!

กพท. ออกประกาศแจ้งเตือนสายการบินเลี่ยงเส้นทางบินเหนือน่านฟ้ารอบๆ ไต้หวัน ในช่วงระยะนี้ หลังจีนประกาศเป็นพื้นที่ซ้อมรบ ซึ่งถือว่าเป็นเขตอันตราย


สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้แจ้งสายการบินสัญชาติไทยที่จะเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทยในระยะนี้ ให้เลี่ยงเส้นทางบินเหนือบริเวณน่านฟ้ารอบๆ ไต้หวัน หลังจากที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM) พื้นที่ซ้อมรบ (AIRSPACE BLOCKED) และได้เตือนสายการบินที่ดำเนินการในเอเชีย ให้หลีกเลี่ยงการบินรอบ ๆ ไต้หวัน เนื่องจากจีนมีแผนดำเนินการซ้อมรบ ทางทหารในบริเวณดังกล่าว ซึ่งถูกกำหนดให้น่านฟ้าเหนือพื้นที่ซ้อมรบเป็น “เขตอันตราย”

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินของผู้ดำเนินการเดินอากาศไทย CAAT จึงได้ขอให้หลีกเลี่ยงทำการบินผ่านเส้นทางบริเวณดังกล่าว และปฏิบัติตาม NOTAM ของจีนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งติดตามสถานการณ์และประกาศ NOTAM ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

Back to top button