TNP ไตรมาส 2 กำไรหด 22% เหลือ 34 ลบ. แจกปันผล 0.035 บ. XD 22 ส.ค.นี้

TNP ไตรมาส 2 ยอดขายสาขาเดิมลด-ต้นทุนพุ่ง ฉุดกำไรเหลือ 34 ลบ. หดตัว 22% ส่วนงวด 6 เดือน กำไรอยู่ที่ 70.03 ลบ. หดตัว 30.64% ยังแจกปันผล 0.035 บ. ขึ้น XD 22 ส.ค.นี้


บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) หรือ TNP รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/65 และงวด 6 เดือนแรกของปี 65 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยไตรมาส 2/65 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 34.25 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.06 เหตุจากรายได้จากการขายลดลงมาอยู่ที่ 579.10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.21 โดยยอดขายสาขาเดิมลดลงร้อยละ 12.30 ส่วนงวด 6 เดือนกำไรสุทธิอยู่ที่ 70.03 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.64 เนื่องมาจากรายได้จากการขายลดลงมาอยู่ที่ 1,167.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.94 ซึ่งการลดลงของยอดขายเกิดจากภาพรวมของยอดขายสาขาเดิมลดลงเนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง

อีกทั้งต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 61.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.94 ส่วนงวด 6 เดือน ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 120.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.26 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการจัดจำหน่ายจากการเพิ่มสาขา เช่น การจ้างพนักงานประจำสาขา ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค เป็นต้น

นอกจากนั้นบริษัทฯ ประกาศจ่ายปันผลจากงวดงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65 เป็นเงินสดในอัตรา 0.035 บาทต่อหุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 22 ส.ค.65 จ่ายเงินปันผลวันที่ 7 ก.ย.65

Back to top button