SUN มั่นใจยอดขายปี 65 โต 15% หลัง Q2 รายได้นิวไฮ 890 ลบ. รับออเดอร์เพิ่ม

SUN กวาดรายได้ไตรมาส 2/65 โต 27% แตะ 893 ล้านบาท จากตลาดทั้งใน-ตปท. รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น คาดครึ่งปีหลังเศรษฐกิจฟื้น ลุยขยายตลาดต่างประเทศกลุ่มลูกค้าใหม่ ดันยอดขายทั้งปีตามเป้า 10-15%


นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN เปิดเผยว่า สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส 2/2565 บริษัทมีรายได้ 893 ล้านบาท เติบโต 27% จากไตรมาสก่อนหน้า ทำรายได้สุงสุดใหม่ (New High) จากอุปสงค์ความต้องการจากตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทำให้บริษัทได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น

สำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2565 มีรายได้ 1,593 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% จากงวดเดียวกันปีก่อน ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 56 ล้านบาท ซึ่งสามารถทำผลงานออกมาได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ถึงแม้มีแรงกดดันจากต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่สูงขึ้นจากราคาบรรจุภัณฑ์ ราคาวัตถุดิบ และต้นทุนด้านพลังงาน

อย่างไรก็ตามบริษัทได้ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะภาวะเงินเฟ้อ และความขัดแย้งของประเทศต่างๆ และเร่งปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการบริหารต้นทุนให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินงาน บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาภาพลักษณ์ของสินค้าอาหารปลอดภัยที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับองค์กรและเพิ่มคุณภาพสินค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและรองรับลูกค้าใหม่ได้อย่างทั่วถึง โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตและลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีความเหมาะสมกับปริมาณวัตถุดิบและออเดอร์ที่เข้ามา อาทิ เครื่องฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงแบบต่อเนื่อง (Hydrolock), เครื่องตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนด้วย X-Ray และ โครงการ Big Can Packing Automation Line เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทยังมีการตรวจสอบคุณภาพโดยใช้นโยบาย Unannounced Audit Policy เป็นเครื่องมือใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร เสริมสร้างความแข็งแกร่งของมาตรฐานสินค้าอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ทิศทางการดำเนินงานในครึ่งปีหลัง 2565 ได้รับสัญญาณที่ดีจากความต้องการสินค้าข้าวโพดหวานแปรรูปในตลาดโลกที่สูงขึ้น หลายประเทศฟื้นจากสถานการณ์โควิด และเริ่มเปิดการค้ามากขึ้น รวมถึงความต้องการด้านอาหารปลอดภัยที่ส่งเสริมให้การส่งออกไทยดีขึ้น

ทั้งนี้บริษัทยังมุ่งเน้นการขยายตลาดต่างประเทศ กลุ่มลูกค้าใหม่ใน Middle east รวมถึงเพิ่มสัดส่วนทางการตลาดในประเทศ โดยเพิ่มสินค้าในกลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน (Read to Eat) ภายใต้ตราสินค้า KC จำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ สร้างการรับรู้แบรนด์ เพื่อเพิ่มยอดขายและรายได้ตามเป้าหมาย คาดยอดขายมีแนวโน้มเติบโตขึ้น 10-15%

Back to top button