M รายได้ขาย-บริการพุ่ง ดันงบ Q2 พลิกกำไร 440 ลบ.

M รายงานงบไตรมาส 2/65 พลิกกำไร 440 ลบ. รับรายได้ขาย-บริการพุ่ง ดันงวด 6 เดือนพลิกมีกำไร 710 ล้านบาท


บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ M รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนแรกมีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 4,016 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,507 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักเนื่องจากในไตรมาส 2 ปี 2564 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เดลต้า ซึ่งสามารถแพร่กระจายเชื้อได้รวดเร็วและมีอาการรุนแรงกว่า ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงจำเป็นต้องปรับระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มข้นมากขึ้นเป็นระยะๆ ตามความรุนแรงของการระบาด

โดยมาตรการควบคุมการระบาดที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารที่สำคัญ ได้แก่ ห้ามให้บริการแบบรับประทานอาหารที่ร้าน แต่สามารถให้บริการเฉพาะการซื้อกลับบ้านและการจัดส่งเท่านั้น และการจำกัดจำนวนที่นั่งในร้านโดยสามารถให้บริการได้เพียงร้อยละ 25-50 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด

นอกจากนี้ประชาชนโดยทั่วไปเกิดความกังวลและออกมารับประทานอาหารนอกบ้านน้อยลง ส่งผลให้รายได้จากการขายและบริการในไตรมาส 2 ปี 2564 อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตามในไตรมาส 2 ของปีนี้แม้ว่าจะยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ทำให้อาการไม่หนักและสามารถรักษาตัวที่บ้านได้ ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ รวมถึงภาครัฐไม่ได้มีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหาร ส่งผลให้รายได้จากการขายและบริการในไตรมาสนี้สามารถฟื้นตัวกลับมาได้

ส่วนรายได้จากการขายและบริการสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2565 นั้นเท่ากับ 7,511 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.5 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า

Back to top button