IMH รายได้พุ่ง! ดันกำไรครึ่งปีแรกโต 132% แตะ 179 ล้าน

IMH รายได้พุ่ง! ดันกำไรครึ่งปีแรก 2565 โต 132% แตะ 179 ล้าน จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 76 ล้านบาท เหตุจากการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาล


บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2565 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

โดยผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 188.81ล้านบาท ลดลง 25.37ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.85 และมีค่าใช้จ่ายรวม 98.04ล้านบาท ลดลง 2.16ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.16 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

เนื่องจากทางภาครัฐมีการปรับหลักเกณฑ์แนวทางการจ่ายชดเชยค่าบริการโควิด-19 เพื่อปรับโรคโควิด-19 ให้เป็นโรคประจำถิ่นแต่ทางบริษัทก็ได้มีแผนการที่รองรับไว้ให้รับคนไข้เงินสดเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและโรงแรมที่มีสัญญาไว้ และ ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่จะให้ทางบริษัทเข้าบริการตรวจสุขภาพประจำปีในช่วงไตรมาส 3 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 72.68 ล้านบาท ลดลง 19.09 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.80

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วนั ที่30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีรายได้รวม 441.65ล้านบาท เพิ่มขึ้น 184.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 71.85 และ บริษัทมีกำไรสุทธิ 179.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 102.21ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ132.85เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 76.93 ล้านบาท เหตุผลจากการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัท

Back to top button