OR ตีปีก! กำไร Q2 โตเท่าตัว ทะลุ 6.6 พันล้าน รับรายได้ขายน้ำมัน – นอนออยล์พุ่ง

OR ฟอร์มแกร่ง! โชว์กำไรไตรมาส 2/65 โต 100% ทะลุ 6.6 พันลบ. รับรายได้ขายน้ำมัน และบริการนอนออยล์เพิ่มขึ้น จากธุรกิจ Mobility และธุรกิจ Lifestyle รวมถึงกลุ่ม Global จากปีก่อนมีกำไร 3.2 พันลบ. ดัน 6 เดือนแรกโต 44% ทะลุหมื่นลบ.


บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ ORายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/65 และงวด 6 เดือนแรกของปี 65 มีกำไรสุทธิเติบโต ดังนี้

สำหรับไตรมาส 2/65 บริษัทมีรายได้ขายและบริการ 211,431 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34,140 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนรายได้ขายและบริการ 118,708 ล้านบาท จากกลุ่มธุรกิจ Mobility มีรายได้ขายและบริการเพิ่มขึ้น 87,615 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 80.0% จากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นสูงเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/65 ซึ่งเป็นไปตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้นมาก ปริมาณขายเพิ่มขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 1,317 ล้านลิตร และเพิ่มขึ้น 23.8% โดยในธุรกิจตลาดพาณิชย์ปรับเพิ่มขึ้น 792 ล้านลิตร และเพิ่มขึ้น 29.7% จากน้ำมันเตาที่เพิ่มขึ้นจากยอดขายกลุ่มเรือขนส่ง และน้ำมันอากาศยานเพิ่มขึ้น

ส่วนธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน ปรับเพิ่มขึ้น 525 ล้านลิตร และเพิ่มขึ้น 18.3% จากทั้งดีเซลและเบนซิน เนื่องจากในไตรมาส 2/64 โดยภาครัฐยกระดับมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของสายพันธ์เดลต้า

ขณะที่กลุ่มธุรกิจ Lifestyle มีรายได้ขายและบริการเพิ่มขึ้น 1,232 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 30.3% เป็นผลจากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่อนคลายขึ้น รวมทั้งอัตราการได้รับวัคซีนของประชาชนสูงขึ้นทำให้รายได้จากธุรกิจค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 867 ล้านบาทและเพิ่มขึ้น 33.2% โดยหลักมาจากปริมาณจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายเครือข่ายร้านค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่ม

รวมถึงกลุ่มธุรกิจ Global มีรายได้ขายและบริการเพิ่มขึ้น 8,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% จากการเพิ่มขึ้นในต่างประเทศของราคาขายที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลกและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น

Back to top button