BIZ ลุยชิงงานใหม่กว่าพันลบ. ดัน “แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา” ศูนย์กลางรักษามะเร็งตะวันออก

BIZ คว้างานใหม่ 2 โครงการ มูลค่า 383.50 ลบ. หนุน Backlog แตะ 1.59 พันลบ. ลุยเข้าร่วมประมูลงานรัฐ-เอกชนกว่าพันลบ. คาดได้รับงานไม่ต่ำกว่า 50% ผลักดัน “แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา” ศูนย์กลางรักษามะเร็งตะวันออก


นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 บริษัทฯได้เซ็นสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กับหน่วยงานโรงพยาบาลภาครัฐ จำนวน 2 แห่ง มูลค่าสัญญา 383,500,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นแล้ว) โดยมีระยะเวลาของสัญญา 300 วัน

ทั้งนี้การได้รับงานจำหน่ายเครื่องฉายรังสีให้กับโรงพยาบาลภาครัฐ 2 แห่งในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของเครื่องฉายรังสี รวมถึงการให้คำแนะนำและการบริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลูกค้าเลือกที่จะใช้สินค้าของบริษัทฯ ผลักดันให้งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มเป็น 1,585.25 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 2566 และในปีนี้จะรับรู้รายได้กว่า 50% ของ Backlog สนับสนุนให้ผลงานเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้

สำหรับธุรกิจโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันบริษัทย่อยมีการเพิ่มทุนเป็น 350 ล้านบาท จากการระดมทุนของผู้ถือหุ้นเดิม และ BIZ ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน 73.97% ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันให้เป็นศูนย์กลางด้านการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งชั้นนำของภูมิภาคตะวันออก และในปัจจุบันแนวโน้มมีผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขึ้นมาก ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างคึกคัก ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ส่วนแผนการดำเนินงานช่วงครึ่งหลังของปี 2565 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเดินหน้าเข้าประมูลงานอย่างต่อเนื่องราว 1,000 ล้านบาท ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยคาดว่าจะได้รับงานเพิ่มไม่น้อยกว่า 50% จากการประมูล ในส่วนของการจำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา  ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต

Back to top button