บอร์ด TU ไฟเขียวค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ “RLMH” 2.3 พันลบ. หนุนสภาพคล่อง

บอร์ด TU มีมติให้ความช่วยเหลือทางการเงิน RLMH โดยการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ วงเงิน 65 ล้านเหรียญสหรัฐ หนุนสภาพคล่อง


บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่4/2565 เมื่อวันที่ 24 ส.ค.65 มีมติให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อบางส่วนของ Red Lobster Master Holdings, L.P. (RLMH) โดยมีวงเงินค้ำประกันไม่เกิน 65 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 25% ของสินเชื่อในปัจจุบัน ภายในไตรมาสที่ 3/65  เพื่อเป็นการสนับสนุนและเพิ่มความสามารถในการจัดการสภาพคล่องแก่ RLMH

สำหรับ RLMH เป็นบริษัทร่วมของบริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัท Thai Union Investments North America LLC (TUINA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา

Back to top button