กลุ่มปตท. ล้มดีลถือหุ้น “พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์” คาดดำเนินยกเลิกธ.ค.นี้

PTT-TOP-IRPC-PTTGC ล้มดีล “พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์” ซึ่งถือหุ้นเท่ากันในสัดส่วน 20% ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท คาดดำเนินกิจการยกเลิกเดือนธ.ค.นี้


บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด (PTTES) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เลิกกิจการของบริษัทซึ่ง PTTES เป็นบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ร่วมกับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ซึ่งถือหุ้นเท่ากันในสัดส่วน 20% ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท

โดยคาดจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2565 ทั้งนี้ การเลิกกิจการของ PTTES เป็นไปตามนโยบายการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท.

อนึ่ง PTTES เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่ปรึกษาทางเทคนิควิศวกรรม เช่น การจัดการด้านพลังงานและกระบวนการผลิต แก่บริษัททั้งภายในและภายนอกกลุ่ม ปตท.

 

Back to top button