“จุรินทร์” ถก SABIC ซาอุฯ แก้ “ปุ๋ยแพง” หลังนำเข้าแล้ว 4.25 แสนตัน

“จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” ถก SABIC บริษัทปุ๋ยรายใหญ่ของซาอุดิอาระเบีย หลังมีการนำเข้ามาแล้ว 4.25 แสนตัน มั่นใจปุ๋ยในไทยไม่ขาดแคลน แต่ราคายังเป็นไปตามกลไกตลาดโลก


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการพบหารือกับ Mr.Yousef Abdullah Al-Benyan ตำแหน่ง CEO บริษัท SABIC ซึ่งเป็นบริษัทผลิตปุ๋ยรายใหญ่รายหนึ่งของโลกและเป็นรายใหญ่ของซาอุดีอาระเบียว่า ได้หารือและขอบคุณบริษัท SABIC ที่ได้สนับสนุนการนำเข้าปุ๋ยของไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนในประเทศ โดยที่ผ่านมา ได้ทำสัญญาซื้อขายและนำเข้าปุ๋ยได้แล้วถึงเดือนกรกฎาคม2565 จำนวน 323,000 ตัน และเดือนส.ค.2565 มีการเจรจานำเข้าเพิ่มเติมอีก 102,000 ตัน รวมนำเข้าปุ๋ย 425,000 ตัน ซึ่งอย่างน้อยปัญหาขาดแคลนปุ๋ยในประเทศไม่น่าจะเกิดขึ้น แต่เรื่องราคายังต้องเป็นไปตามกลไกของราคาปุ๋ยในตลาดโลก

นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลซาอุดิอาระเบียไฟเขียวให้โอกาสไทยนำเข้ามากขึ้น โดยในช่วงแรกนำเข้าจาก SABIC เป็นหลัก และในตอนหลังได้นำเข้าจากบริษัทมาเดน (MA’ADEN) เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งมาเดน ผลิตฟอสฟอรัสเป็นหลัก ส่วน SABIC ผลิตยูเรียเป็นหลัก จะนำเข้าฟอสฟอรัสกับยูเรียได้มากขึ้น ส่วนโพแทสเซียมหาจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม

นายจุรินทร์ ยังระบุว่า การแก้ไขปัญหาปุ๋ยในประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากราคาปุ๋ยในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ตามต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากราคาก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น และไทยต้องนำเข้าปุ๋ยเกือบ 100% ได้เร่งแก้ไขปัญหาใน 2 ข้อ คือ เรื่องราคา และเรื่องปริมาณต้องไม่ให้ขาดแคลนสำหรับความต้องการใช้ของเกษตรกร โดยเรื่องราคา แก้ไขด้วยการจัดทำโครงสร้างราคาใหม่ กรมการค้าภายในเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งทำเสร็จแล้ว สอดคล้องกับต้นทุนที่เป็นจริงในการนำเข้า โดยดูจากใบอินวอยด์จริง ซื้อขายจริง ให้ยุติธรรมกับเกษตรกรที่เป็นผู้ใช้ปลายทาง ส่วนเรื่องปริมาณ ตอนนี้ถือว่าแก้ปัญหาลุล่วง สามารถเจรจากับซาอุดีอาระเบียเร่งนำเข้าปุ๋ย

ทั้งนี้ รัฐบาลจะจัดโครงการปุ๋ยราคาพิเศษช่วยเหลือเกษตรกรเป็นการเฉพาะ โดยได้สั่งการว่าจะทำอย่างไรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกันแสวงหาแหล่งปุ๋ยราคาพิเศษ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย แต่จะพยายามเต็มที่ และจัดปุ๋ยราคาพิเศษให้กลุ่มเกษตรกรแต่ละราย เป็นราคาตลาด และที่ผ่านมา โครงการปุ๋ยราคาพิเศษได้ทำมาแล้วรอบหนึ่ง โดยใช้ความร่วมมือระหว่างสมาคมปุ๋ยแห่งประเทศไทยกับกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ ปรับราคาปุ๋ยลง จากราคาตลาดกระสอบละ 20-50 บาท จำนวน 4,500,000 กระสอบ และมีอีกทาง คือ การช่วยสนับสนุนชดเชยราคาปุ๋ยให้กับเกษตรกร ซึ่งรอการพิจารณาของฝ่ายต่าง ๆ ที่ดูแลด้านการเงินการคลังของประเทศอยู่

รายงานข่าวจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แจ้งว่า ซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกปุ๋ยเคมีอันดับที่ 6 ของโลก ซึ่งปุ๋ยเคมีที่ซาอุดีอาระเบียส่งออกมากที่สุด ได้แก่ 1.ปุ๋ยผสม NPK 2.ปุ๋ยไนโตรเจน 3.ปุ๋ยโพแทสเซียม และประเทศที่ซาอุดีอาระเบียส่งออกปุ๋ยเคมีมากที่สุด ได้แก่ อินเดีย บังกลาเทศ บราซิล สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และไทย ผู้ส่งออกปุ๋ยเคมีรายใหญ่ของซาอุดีอาระเบีย คือ SABIC , Saudi Arabian Fertilizer Company (SAFCO) และ Saudi United Fertilizer Co. (Al-Asmida)

Back to top button