ดีเดย์! AMANAH เปิดบริการสินเชื่อ “มีรถ มีเงิน” วันนี้

AMANAH เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ "มีรถ มีเงิน"  พร้อมเริ่มเปิดให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์แล้ววันนี้


บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AMANAH เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับโดยการประกอบธุรกิจจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศ คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามหนังสืออนุญาตเลขที่ 7/2565

โดยบริษัทฯ ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ(สินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์ เป็นหลักประกัน/สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์) โดยบริษัทฯใช้ชื่อผลิตภัณฑ์นี้ว่า “มีรถ มีเงิน” (Auto Finance) ซึ่งเป็นการให้สินเชื่อแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ โดยมีรถยนต์เป็นหลักประกัน จะเริ่มให้บริการแก่ลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

Back to top button