PRM ทุ่มเฉียด 2 พันล้าน ลุยขยายกองเรือเพิ่ม 3 ลำ ต่อยอดธุรกิจขนส่ง-เก็บน้ำมัน

PRM ทุ่มเฉียด 2 พันล้าน ลุยขยายพอร์ตกองเรือเพิ่ม 3 ลำ ต่อยอดธุรกิจขนส่ง-เก็บน้ำมัน ทยอยให้บริการตั้งแต่ไตรมาส 4/65


นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแผนลงทุนครั้งใหม่เพื่อขยายพอร์ตกองเรือจำนวน 3 ลำ ภายใต้กรอบงบลงทุน 1,896 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งและขยายขีดความสามารถการให้บริการ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยประกอบด้วย เรือขนส่งและจัดเก็บปิโตรเลียมลอยน้ำ (FSU) จำนวน 1 ลำ มูลค่าลงทุน 1,413 ล้านบาท เรือขนส่งปิโตรเคมี จำนวน 1 ลำ ขนาด 5,000 DWT มูลค่าการลงทุน 282 ล้านบาท และเรือขนส่งปิโตรเลียมภายในประเทศ จำนวน 1 ลำ ขนาด 5,000 DWT มูลค่าการลงทุน 201 ล้านบาท

สำหรับการลงทุนในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ PRM ในการขับเคลื่อนการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยจะลงทุนซื้อเรือทั้ง 3 ลำภายในไตรมาส 4/65 และคาดว่าเรือขนส่งปิโตรเคมีและเรือขนส่งปิโตรเลียมภายในประเทศจะเริ่มให้บริการกับลูกค้าได้ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ และเรือ FSU คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ภายในไตรมาส 1/66

การขยายพอร์ตกองเรือครั้งนี้ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งด้านสถานะการเงินและความพร้อมลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตรับกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เนื่องจากเรือใหม่จำนวน 3 ลำนั้น มีลูกค้าพร้อมใช้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของผลการดำเนินงาน PRM ได้ทันทีตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ บริษัทยังเตรียมให้บริการเรือขนส่งขนาดใหญ่ (เรือ VLCC) ลำที่ 3 ให้แก่กลุ่มลูกค้าไทยออยล์ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ ภายใต้สัญญา Time Charter เป็นระยะเวลา 10 ปี ที่จะช่วยเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งระหว่างประเทศ และผลักดันการเติบโตของ PRM ให้มั่นคงและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

“การลงทุนขยายพอร์ตกองเรือครั้งใหม่ของ PRM นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างการเติบโตที่ดี และตอกย้ำการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่เชี่ยวชาญในการบริหารพอร์ตกองเรือ สอดรับกับความต้องการของตลาดได้ทันต่อสถานการณ์และสร้างการเติบโตได้ในทุกสภาวะของตลาด” นายพร้อมพงษ์ กล่าว

Back to top button