เปิดข้อมูล 4 เขื่อนหลัก “เจ้าพระยา” ยังเอาอยู่ช่วง “หน้าฝน”

กรมชลประทานเปิดข้อมูล 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ยังรับน้ำได้อีก 11,482 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเล รับมือช่วงฝนตกหนัก


นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำ ว่า ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน 48,806 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 64 ของความจุอ่างฯ ยังสามารถรับน้ำได้อีก 27,283 ล้าน ล้านลูกบาศก์เมตร เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 13,389 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 54 ของความจุอ่างฯ สามารถรับน้ำได้อีก 11,482 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศไทยยังคงมีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่อง กรมชลประทาน จึงได้พิจารณาปรับลด-เพิ่มการระบายน้ำให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ยังคงเดินหน้าเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับปริมาณน้ำจากทางตอนบนที่จะไหลลงมาอีกในระยะต่อไป พร้อมเร่งเดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง

Back to top button