‘ธีระชัย’ หุ้นใหญ่ DITTO ลุยซื้อ TEAMG เพิ่ม ล่าสุดมั่นใจถือเกิน 15%

“ธีระชัย รัตนกมลพร” ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ DITTO ลุยซื้อ TEAMG เพิ่ม ล่าสุดมั่นใจถือเกิน 15% เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากเดิมรุกเข้าถือไม่นานเมื่อ 6 พ.ค.65 สัดส่วน 12.54% เพื่อคาดหวังว่าจะช่วยขยายขอบเขตรับงานโครงการใหม่ได้มากขึ้น พร้อมแรงการเติบโตของบริษัท


แหล่งข่าวใกล้ชิด นายธีระชัย รัตนกมลพร ผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (1 ก.ย.65) นายธีระชัยผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG ได้รายงานซื้อหุ้น TEAMG ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพิ่มเติมจากเดิม ทำให้ปัจจุบัน นายธีระชัย และคู่สมรส ถือหุ้นจำนวน 103,000,000 หุ้น หรือเป็นสัดส่วน 15.147% จากเดิมเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 มีรายงานการถือหุ้น สัดส่วน 12.54% โดยราคาสูงสุดที่ซื้อภายใน 90 วัน คือ 10.30 บาท

โดยสาเหตุที่นายธีระชัยซื้อหุ้นเพิ่มครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการจะเข้ามาลงทุนใน TEAMG อย่างแท้จริง เพราะมองว่าเป็นบริษัทที่ดีน่าลงทุนและมีอนาคตรวมถึงเล็งเห็นศักยภาพหลายๆ ด้านที่จะร่วมมือกันระหว่าง TEAMG และ DITTO ให้ใกล้ชิดมากขึ้น

โดย DITTO มีแผนที่จะเข้าร่วมประมูลงานในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐในปลายปีนี้และต้นปีหน้าหลายโครงการ

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงกรอบความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง DITTO และ TEAMG โดยผู้บริหารของทั้ง 2 บริษัท คาดหวังว่าจะช่วยขยายขอบเขตการรับงานโครงการใหม่ๆ ได้มากขึ้น พร้อมช่วยให้การเติบโตรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา

อนึ่ง เมื่อเร็ว ๆ นี้มีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รายงานการจำหน่ายหุ้นของ TEAMG

โดย บริษัท เน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC มีการจำหน่ายเมื่อวันที่ 25สิงหาคม 2565 หลักทรัพย์ที่จำหน่ายจำนวน 2,300,000 หุ้น คิดเป็น 0.33% สำหรับจำนวนหลักทรัพย์ ภายหลังการจำหน่ายมีจำนวน 32,232,000 หุ้น คิดเป็น 4.74% จากเดิมก่อนหน้านี้ถืออยู่จำนวน 34,532,000 หุ้น คิดเป็น 5.07%

Back to top button