จับตา TEAMG วิ่ง! หลัง “ธีระชัย” หุ้นใหญ่ DITTO เก็บหุ้นเพิ่มดันถือ 15%

จับตาราคาหุ้น TEAMG วิ่ง! หลัง “ธีระชัย” ผู้ถือหุ้นใหญ่ DITTO เก็บหุ้นเพิ่มดันถือ 15% หวังต่อยอดธุรกิจ เดินหน้าคว้างานรัฐ-เอกชน


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG โดย นายธีระชัย รัตนกมลพร ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.3521% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 15.0735% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สาเหตุที่นายธีระชัยซื้อหุ้นเพิ่มครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการจะเข้ามาลงทุนใน TEAMG อย่างแท้จริง เพราะมองว่าเป็นบริษัทที่ดีน่าลงทุนและมีอนาคตรวมถึงเล็งเห็นศักยภาพหลาย ๆ ด้านที่จะร่วมมือกันระหว่าง TEAMG และ DITTO ให้ใกล้ชิดมากขึ้น

โดย DITTO มีแผนที่จะเข้าร่วมประมูลงานในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐในปลายปีนี้และต้นปีหน้าหลายโครงการ

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงกรอบความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง DITTO และ TEAMG โดยผู้บริหารของทั้ง 2 บริษัท คาดหวังว่าจะช่วยขยายขอบเขตการรับงานโครงการใหม่ ๆ ได้มากขึ้น พร้อมช่วยให้การเติบโตรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา

อนึ่ง เมื่อเร็ว ๆ นี้มีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รายงานการจำหน่ายหุ้นของ TEAMG

Back to top button