“คลัง” เปิดยอดใช้จ่ายสะสม “คนละครึ่งเฟส 5” ล่าสุดทะลุ 1.9 หมื่นลบ.

“กระทรวงคลัง” ชี้ ยอดใช้จ่ายสะสม “คนละครึ่งเฟส 5” ล่าสุดทะลุ 1.9 หมื่นลบ. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 34.01 ล้านคน ช่วยรักษาระดับการบริโภคของประชาชน


นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 1.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 5

2.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 3 และ 3.โครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 พบว่าจากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 34.01 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น 19,143.9 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

  1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 11.65 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม2,320.3 ล้านบาท
  2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 794,484 คน และมียอดใช้จ่ายสะสม 157.8 ล้านบาท
  3. โครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 จำนวน 21.42 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 16,550.2 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 จำนวน 1.45 แสนคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 115.6 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 21.57 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 16,665.8 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น เงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 8,445.9 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 8,219.9 ล้านบาท

ทั้งนี้ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 6,288.2 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 3,754.6 ล้านบาท ร้าน OTOP 845 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 5,502 ล้านบาท ร้านบริการ 261.9 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 14.1 ล้านบาท โดยมีประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งสิ้น 23.92 ล้านราย ซึ่งเป็นประชาชนรายเดิมฯ ที่ได้รับสิทธิ 23.72 ล้านราย สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้ว 9.31 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 1.89 หมื่นราย

ส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดใช้จ่ายสะสมของร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มียอดใช้จ่ายสะสม 524.9 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินที่ประชาชนจ่าย 270.1 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 254.8 ล้านบาท โดยใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มจำนวน 7.83 หมื่นราย

โฆษกกระทรวงการคลัง ย้ำว่า ขอเชิญชวนประชาชนรายเดิมฯ ที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิ สามารถกดยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และขอเชิญชวนผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 แล้วทุกรายให้เร่งใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ โดยเมื่อได้เริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จะสามารถใช้จ่ายครั้งต่อไปเมื่อใดก็ได้ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.59 น. จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

อนึ่ง โครงการคนละครึ่ง และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และได้รับรางวัลระดับดี ในสาขา “รางวัลบริการภาครัฐ” ประเภท “นวัตกรรมการบริการ” ซึ่งมีพิธีมอบรางวัลไปในช่วงเช้าวันนี้

“กระทรวงการคลัง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการประชาชน ผ่านโครงการคนละครึ่ง ซึ่งได้ช่วยรักษาระดับการบริโภคของประชาชน และกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยอย่างแท้จริงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา” โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุ

Back to top button