ดักเก็บ BANPU-BDMS ก่อนขึ้นป้าย XD 14 ก.ย.นี้

ดักเก็บ BANPU-BDMS ก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 14 ก.ย.65 พบ BANPU ยีลด์สูงกว่า 3% ส่วน BDMS ปันผลหุ้นละ 0.30 บ.


“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการรวบรวมรายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บจ.) ที่เตรียมจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD (วันที่ผู้ซื้อไม่ได้รับสิทธิปันผล) ในวันที่ 14 ก.ย.65 เพื่อให้นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นที่ต้องการได้รับสิทธิเงินปันผลจากบริษัทเข้าซื้อหุ้นหรือถือหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD

ทั้งนี้หากนักลงทุนมีการซื้อในวันขึ้นเครื่องหมาย XD หรือหลังวันขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้ว ทางนักลงทุนก็จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่คณะกรรมการอนุมัติ

สำหรับหุ้นที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 14 ก.ย.65 ได้แก่ BANPU และ BDMS โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง

โดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU มีอัตราจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.45 บาท และกำหนดจ่ายวันที่ 30 ก.ย. 65 โดยอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ 3.13% วัดจากราคาปิด ณ วันที่ 12 ก.ย.65 อยู่ที่ 14.40 บาท หากเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลระหว่างปี 65 กับช่วงปี 64 หากเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลระหว่างปี 65 กับช่วงปี 64 จะพบว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 65 สูงกว่าการจ่ายปันผลระหว่างกาลปี 64 อยู่ที่ 0.20 บาท

ขณะที่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) หรือ BDMS มีอัตราจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.30 บาท และกำหนดจ่ายวันที่ 30 ก.ย. 65 โดยอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ 1% วัดจากราคาปิด ณ วันที่ 12 ก.ย. อยู่ที่ 30 บาท หากเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลระหว่างปี 65 กับช่วงปี 64 จะพบว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 65 สูงกว่าการจ่ายปันผลระหว่างกาลปี 64 อยู่ที่ 0.25 บาท

Back to top button