ADVANC เสนอจ่าย JASIF เพิ่ม 3 พันล้าน แลกแก้ไขสัญญาเดิม

ADVANC เสนอจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า JASIF 3 พันล้านบาท แลกกับการอนุมัติแก้เงื่อนไขในสัญญาเดิม หวังเป็นผลดีกับผู้ถือหน่วยระยะยาว


นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC เปิดเผยในรายการ “ข่าวหุ้นเจาะตลาด” ถึงประเด็นการชําระค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF ของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS มูลค่า 3,000 ล้านบาท ว่าเป็นการพยายามจัดการโครงสร้างธุรกิจให้สามารถเกิดการแข่งขันได้ โดยเฉพาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การแข่งขันในธุรกิจบรอดแบนด์ค่อนข้างสูง และราคาให้บริการตามท้องตลาดค่อนข้างต่ำ ถือเป็นโอกาสยากที่ผู้ให้บริการแต่ละรายจะสามารถสร้างกำไรได้ จึงมีผลกระทบต่อรายได้กองทุนที่ไม่อาจชำระผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่อง

โดยแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจที่ ADVANC เสนอไปจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ธุรกิจแข็งแรงขึ้น ถึงแม้อาจจะมีผลกระทบกับทางผู้ถือหน่วยของ JASIF ที่ได้รับผลตอบแทนค่อนข้างต่ำในช่วงต้น บริษัทจึงได้ปรึกษากับผู้จัดการกองทุนว่าหากสามารถชำระค่าเช่าบางส่วนล่วงหน้าได้ จะช่วยให้ผลตอบแทนในช่วงต้นดีขึ้น รวมถึงทำให้หลายๆ อย่างกลับไปสู่จุดที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ผลตอบแทนที่อาจเพิ่มขึ้นได้ เนื่องมาจากในอนาคต ADVANC มีแผนในการลดต้นทุนทางการเงินของ JASIF ลง หาก ADVANC ได้เข้าไปเป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ โดยการร่วมงานกับผู้จัดการกองทุน รวมถึงธนาคารที่ให้สินเชื่ออยู่ โดยปัจจุบันกองทุนมีหนี้อยู่ประมาณ 14,000 ล้านบาท ซึ่งการกู้เงินเพิ่มเติมของ JASIF เพื่อมาใช้หนี้ โดยส่วนตัวคิดว่ามีโอกาสน้อย แต่ถ้าเปลี่ยนโครงสร้างให้ธุรกิจแข็งแรงขึ้น โอกาสในการก่อหนี้เพิ่มของกองทุน เพื่อมาซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมให้มีอัตราการเติบโตที่ดีขึ้นเป็นอาจไปได้สูง

โดยปัจจุบันสิ่งที่นักลงทุนในกองทุนต้องการคือความมั่นคง ADVANC จึงพยายามปรับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด โดยในช่วง 3 ปีแรก กองทุนจะได้รับรายได้เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 1,000 ล้านบาท และสามารถนำเงินส่วนนี้มาจ่ายคืนให้กับผู้ถือหน่วยเพิ่มเติมได้ แม้ว่าจะไม่สามารถทำให้อัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากการแข่งขันทางการตลาดที่ค่อนข้างรุนแรง จึงจำเป็นต้องลดต้นทุนในการผลิตลง ทั้งนี้ หากสามารถแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ ได้ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กองทุนได้รับค่าเช่าอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น ถึงแม้อัตราผลตอบแทนลดลง แต่จะช่วยให้มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นได้

สำหรับการเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยออกไปเป็น วันที่ 18 ต.ค. 65 ถือเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในขณะนี้ เพื่อคลายความกังวลกรณีการแสดงความคิดเห็นของ IFA ต่อ JAS ซึ่งการที่ JAS เรียกประชุมในวันที่ 23 ก.ย. 65 นี้ จะทำให้ทราบว่าทางผู้ถือหุ้นของ JAS จะอนุมัติข้อเสนอดังกล่าวหรือไม่ และมีเวลาทำความเข้าใจกับผู้ถือหน่วยของ JASIF จนกว่าจะถึงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วย

ส่วนกระแสตอบรับจากการเข้าพบนักลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ถือหน่วย JASIF นั้น นายธีร์ ระบุว่า มีทั้งส่วนที่เข้าใจและพร้อมสนับสนุน เนื่องจากมองเห็นถึงความมั่นคงที่ชัดเจนขึ้น บวกกับความแน่นอนของผลตอบแทน ทำให้มีนักลุงทุนทั้งจากสถาบันและรายย่อยที่เห็นด้วยกับการปรับโครงสร้างที่ ADVANC ได้เสนอไป แต่ทั้งนี้ก็ยังมีผู้ถือหน่วยบางส่วนที่ยังคงกังวลกับอัตราผลตอบแทนที่ลดลง บริษัทจึงพยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาตรงส่วนนี้ โดยการชำระค่าเช่าล่วงหน้าในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยคลายความกังวลดังกล่าวลง

นอกเหนือจากการเป็นผู้สนับสนุนแล้ว การร่วมมือกันแล้วทำให้ลูกค้าของทั้งสองฝ่ายได้รับบริการที่ดีขึ้นได้ ก็จะช่วยรักษาฐานลูกค้าได้ยาวนานยิ่งขึ้น โดยทาง ADVANC เองมีโครงข่ายของมือถืออยู่แล้ว ส่วน JAS ก็มีหน่วยลงทุน JASIF ที่มีโครงข่ายอยู่จำนวนมากเช่นกัน หากสามารถรวมกันได้ ก็จะช่วยให้บริการลูกค้าได้ทั่วถึงและรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงสามารถช่วยลดต้นทุนในการให้บริการได้ดีขึ้น

Back to top button