ก.ล.ต.กัมพูชา-ไทย เดินหน้า “ดูโอ ลิสติ้ง” ยก “แบงก์-ลิสซิ่ง” หนุนตลาดคึก

ก.ล.ต.กัมพูชา-ไทย จับมือเดินหน้า “ดูโอ ลิสติ้ง” หวังเชื่อมโยงตลาดหุ้น พร้อมชูหุ้น “แบงก์-ลิสซิ่ง” หนุนตลาดคึกคัก


นายโส สุจิต (H.E.Sou Socheat) เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกัมพูชา (Securities and Exchange Commission of Cambodia : SECC) เปิดเผยว่า ทางกัมพูชามีความยินดีที่จะให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นกัมพูชา ซึ่งก่อนหน้ามีบริษัทแสดงความจำนงอยู่ประมาณ 9 หลักทรัพย์ แต่ที่ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้มีเพียงแค่ 4-5 หลักทรัพย์เท่านั้น  โดยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นกัมพูชาส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มธนาคาร ลิสซิ่ง เนื่องจากประชาชนในประเทศมีการใช้รถจักรยานยนต์เป็นหลัก

นอกจากนี้นายโส ยังมองว่า เกณฑ์การเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นกัมพูชา น่าจะไม่มีปัญหากับบริษัทจดทะเบียนในไทย แต่หากว่าจะนำบริษัทในกัมชูพาเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยคาดว่า จะต้องมีการปรับตัวอย่างมาก เนื่องจากมีเกณฑ์ที่เข้มงวด

อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต.กัมพูชาเตรียมกลับมาหารือในเรื่อง ดูโอ ลิสติ้ง ในช่วงเดือนกันยายนนี้ เพื่อหาแนวทางในการเชื่อมโยงตลาดหุ้นไทยและกัมพูชาในอนาคตต่อไป เนื่องจากมีความเชื่อมันว่าหากบริษัทในประเทศไทยไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นกัมพูชา จะสามารถสร้างความคึกคัก และเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นกัมพูชาได้

อย่างไรก็ตามความร่วมระหว่างตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม CLMV ก่อนหน้านี้ นางสายสมร จันทจัก ผู้อำนวยการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์ลาว (LSX) ได้เข้าหารือกับนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลังหน่วยงานทั้งสองแห่งและตลาดหลักทรัพย์ลาวได้มีความร่วมมือที่ดีกันมาโดยตลอด ประกอบกับได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุนของประเทศ สปป.ลาว ให้รับฟัง

รวมถึงความร่วมมือของทั้ง 2 ตลาดหลักทรัพย์ จนเกิดการสนับสนุนการดึงดูดการลงทุนของผู้ลงทุนทั้งสองตลาดให้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านการออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) ซึ่งที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยได้เริ่มทำกับหลักทรัพย์เวียดนามบ้างแล้ว โดยสำหรับเรื่องนี้ตลาดหลักทรัพย์ลาวจะนำไปพิจารณาหรือปรับหลักเกณฑ์เพื่อให้การออก DR หุ้นลาวมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต

นอกจากนี้ยังเกิดความร่วมมือเกี่ยวกับการระดมทุนในรูปแบบการเข้าจดทะเบียน 2 ตลาด (ดูโอ ลิสติ้ง) ซึ่งถือเป็นการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและการระดมทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ปัจจุบันมีอยู่ค่อนข้างน้อย รวมถึงยังช่วยให้สนับสนุนบริษัทที่ต้องระดมทุนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันก็มีบริษัทรัฐวิสาหกิจของประเทศสปป.ลาวหลายแห่งก็ต้องการเข้าระดมทุนเพื่อนำเงินไปพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

Back to top button