จับตา 30 ก.ย.นี้ “ศาล รธน.” ชี้ชะตา “ประยุทธ์” ปมนายกฯ 8 ปี

“ศาล รธน.” นัดลงมติ-อ่านคำวินิจฉัยปม 8 ปีนายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เวลา 15:00 น. วันที่ 30 ก.ย.นี้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบกำหนดเวลาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรคสี่ เป็นเหตุให้สิ้นสุดลงหรือไม่ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 15:00 น.

โดยแนวทางการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นการตีความจุดเริ่มต้นการนับเวลาสถานะนายกฯ ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 จะเริ่มต้นช่วงเวลาใด ซึ่งมีการตีความทางกฎหมายไว้ 3 แนวทาง ดังนี้

1.วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557

2.วันที่ 9 มิถุนายน 2570 เพราะได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นนายกฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ตามรัฐธรรมนูญ 2560

3.พล.อ.ประยุทธ์ ยังสามารถเป็นนายกรัฐมนตรี ได้ถึงปี 2568 โดยยึดถือวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ วันที่ 6 เมษายน 2560 เป็นหลัก เพราะสถานะเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 158 ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ได้เริ่มขึ้นในตอนที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้

Back to top button