ยอดป่วย “โควิด” วันนี้ 837 คน เสียชีวิต 12 ราย

ยอดป่วย "โควิด" วันนี้ 837 ราย เสียชีวิต 12 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 10,905 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน (16 ก.ย. 65) ว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 837 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 837 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,448,711 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 1,087 ราย หายป่วยสะสม 2,460,902 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 10,147 ราย เสียชีวิต 12 ราย เสียชีวิตสะสม 10,905 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 664 ราย

Back to top button