ก.ล.ต.จี้ “ซิปเม็กซ์” แจ้งความคืบหน้าคำสั่ง “ศาลสิงคโปร์” ขีดเส้นตาย 23 ก.ย.นี้

ก.ล.ต. สั่ง Zipmex แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการตามคำสั่ง “ศาลสิงคโปร์” เพื่อรักษาประโยชน์ของลูกค้าซึ่งเข้าข่ายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทภายในวันที่ 23 ก.ย.65


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานว่า ตามที่ศาลสิงคโปร์ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 15 ส.ค.65 กรณีคำขอพักชำระหนี้ของกลุ่มบริษัท ซิปเม็กซ์ (Zipmex) ให้พักชำระหนี้ได้ถึงวันที่ 2 ธ.ค.65 นอกจากนี้ยังสั่งให้กลุ่มบริษัท ซิปเม็กซ์ พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ (creditor committee) โดยเฉพาะกรณีประเทศไทย รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ นั้น

โดย ก.ล.ต.จึงได้มีหนังสือเมื่อวันที่ 16 ก.ย.65 แจ้งให้ Zipmex ประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับการพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ (creditor committee) ตามคำสั่งศาลสิงคโปร์ เพื่อรักษาประโยชน์ของลูกค้าซึ่งเข้าข่ายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท และขอให้ Zipmex ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการดังกล่าวต่อ ก.ล.ต.ภายในวันที่ 23 ก.ย.65

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 15 ก.ย.65 ก.ล.ต.ได้ให้ข้อมูลกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เกี่ยวกับกรณีที่ Zipmex อาจมีพฤติการณ์เข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 (พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) และกฎหมายอื่น ต่อมาวันที่ 16 ก.ย.65 พนักงาน ก.ล.ต.ได้เข้าให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณี Zipmex และนายเอกลาภ ยิ้มวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Zipmex ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ที่สั่งให้นำส่งข้อมูลกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (wallet) ที่ใช้เก็บทรัพย์สินของลูกค้า

Back to top button