SUPER ผนึก “กฟภ.” เพิ่มโอกาสขายไฟฟ้า หวังสร้างรายได้โตมั่นคง

SUPER จับมือ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” ร่วมพัฒนาและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า ศึกษาและพัฒนาการซื้อขาย I-RECs และ Carbon Credits หวังสร้างรายได้โตมั่นคง


นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดเผยว่า ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและด้านการจัดหาและจำหน่าย Energy Attributed Certificates (EACs) หรือ Carbon Credits” ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กับ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER โดยจะดำเนินการศึกษาและพัฒนารูปแบบการดำเนินการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและขายพลังงานไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรงผ่านการขอใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า และพัฒนารูปแบบการซื้อขาย แลกเปลี่ยน Renewable Energy Certificates (RECs) หรือ Energy Attributed Certificates (EACs) รูปแบบอื่นๆ หรือ Carbon Credits รวมถึงรูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และ เป็นส่วนสำคัญในการการส่งเสริมการซื้อขายพลังงานสะอาดในประเทศไทย ทั้งนี้นอกจากประโยชน์ด้านทางธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแล้วนั้น PEA ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น เช่น การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในแง่ของการส่งออก และเป็นการสร้างแรงดึงดูดให้กลุ่มทุนที่มีความต้องการใช้พลังงานสะอาดหันมาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งนับได้ว่าความร่วมมือนี้เป็นกลไกเริ่มต้นที่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ

ด้านนายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUPER กล่าวว่า บริษัทฯ และ PEA จะร่วมกันศึกษาและพัฒนารูปแบบดังกล่าว ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง พัฒนารูปแบบการซื้อขาย แลกเปลี่ยน Renewable Energy Certificates (RECs) หรือ Energy Attributed Certificates (EACs) รูปแบบอื่นๆ หรือ Carbon Credits ฯลฯ โดยมีกรอบเวลาในการดำเนินการ 2 ปี

“การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การขยายงานรวมถึงการรับงานที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างพันธกิจสู่ความเป็นสังคม Carbon Neutrality ช่วยสร้างความยืดหยุ่นให้ผู้ประกอบการในการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ในตลาดโลก สอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคต  (New S-Curve) โดย SUPER ตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์อีก 20 – 30 เมกะวัตต์” นายจอมทรัพย์ กล่าว

Back to top button