มือขึ้น! PROS คว้างานใหม่ 10 โครงการ รับเงินกว่า 581 ลบ.

PROS แจ้งได้รับงานใหม่รวม 10 โครงการ รับเงินกว่า 581 ลบ.


บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PROS เปิดเผยว่า บริษัทได้รับการว่าจ้างงานใหม่รวมมูลค่ากว่า 581.35 ล้านบาท  ได้แก่ 1.โครงการเมกาโฮม สาขาแพรกษา จาก บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ HMPRO ระยะเวลาก่อสร้าง 7 เดือน และ 2.งานระบบไฟฟ้าและย้ายตู้ MDB คลังสินค้าลำลูกกาคลอง 13 ของบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด ระยะเวลาก่อสร้าง 3 เดือน

รวมทั้งกิจการร่วมค้าพรอสเพอร์และยูพีเค ได้รับงานก่อสร้างทางรถไฟเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ เป็นงานผลิตชิ้นคอนกรีต ระยะเวลาก่อสร้าง 1,075 วัน มูลค่าโครงการ 734 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานในส่วนของบริษัท 440.41 ล้านบาท

อีกทั้งบริษัท พรอสเพอร์ ไทธรรม์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับงาน 7 โครงการ คือ 1.DOW-Design Work for SCO Formulation Warehouse Project ขอบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด ระยะเวลา 3 เดือน 2. ALS-งานออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างหลังคาคลุมถังเก็บน้ำและปั๊มน้ำ ของบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ระยะเวลา 1 เดือน 3.งานตกแต่งภายในห้างโลตัส กาญจนบุรี ของ บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิสเท็ม จำกัด ระยะเวลา 2 เดือน 4.งานตกแต่งภายในห้างโลตัสนครอิน ของ บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิสเท็ม จำกัด ระยะเวลา 2 เดือน

5.GCME-Innovation Lab Extenstion Project ของ GC Maintianance and engineering Company Limited ระยะเวลา 5 เดือน 6.JFE -Installation Oil Separator Project ของบริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ระยะเวลา 3 เดือน และ 7.IRPC-Fence For Hydra Plant Project ของบริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด ระยะเวลา 6 เดือน

Back to top button