“สศค.” เปิดยอดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ปีนี้ทะลุ 16 ล้านราย

“สศค.” เผยความคืบหน้าเปิดรับลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี 65 ตั้งแต่วันที่ 5-21 ก.ย.65 มีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า 16.24 ล้านราย พร้อมลงทะเบียนเพิ่มเติมได้อีกถึง 19 ต.ค.65 ย้ำไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าถึงการเปิดรับลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5-21 กันยายน 2565 ณ เวลา 12:00 น. มีประชาชนเข้าร่วมลงทะเบียนแล้วกว่า 16,243,908 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จำนวน 9,393,022 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนอีก 6,850,886 ราย

ทั้งนี้สำหรับประชาชน ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้เพิ่มเติม 2 ช่องทาง คือ ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ตั้งแต่เวลา 6:00–23:00 น. ของทุกวัน

รวมทั้งมีการลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงานได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.), ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย, สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ, สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอ รวมกว่า 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา

โดยสามารถเริ่มลงทะเบียนได้นับตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ผ่ามา ไปจนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ขณะที่ประชาชนที่ไม่สะดวกลงทะเบียนในวันธรรมดา สามารถลงทะเบียนได้ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านท่าน ตามวัน เวลาทำการของทุกธนาคารที่กล่าวมาข้างต้น

ด้านโฆษกกระทรวงการคลัง เน้นย้ำว่า การสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการลงทะเบียน สำหรับประชาชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนดสามารถขอรับแบบฟอร์มโครงการฯ ได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่กำหนดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถลงทะเบียนได้ทุกคน รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็สามารถลงทะเบียนได้ ไม่ใช่หนึ่งครอบครัวหนึ่งสิทธิ

Back to top button