ตลท. จับ TNDT พ่วง “W1” ติด “แคชบาลานซ์” เริ่มพรุ่งนี้

ตลท. จับ TNDT พ่วง “TNDT-W1” เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 “แคชบาลานซ์” เริ่ม 27 ก.ย.–17 ต.ค.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) หรือ TNDT และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ TNDT-W1 เริ่มต้นวันที่ 27 ก.ย.65 และสิ้นสุดวันที่ 17 ต.ค.65

Back to top button