DEMCO ยันชัดไม่เกี่ยวข้องกังหัน “หัก” วะตะแบก วินด์

DEMCO ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกังหันลม “วะตะแบก วินด์” หัก แจงขอบเขตสัญญาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในโครงการ ไม่รวมงานก่อสร้างและติดตั้งกังหันลม


บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ DEMCO ในฐานะผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพลังงานลม วะตะแบก ระบุว่า ตามที่ได้มีการรายงานข่าวทั่วไปเกี่ยวกับการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) สั่งหยุดเดินเครื่องกังหันลมผลิตไฟฟ้าของวะตะแบก วินด์ หลังตรวจพบว่ากังหันลมผลิตฟฟ้าจำนวน 1 ต้น ได้หักล้มลง ซึ่งในการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต นั้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ของยืนยันว่า งานตามสัญญารับจ้างที่บริษัทดำเนินการจะเป็นงานก่อสร้างโยธาและงานก่อสร้างติดตั้ง ระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในโครงการ ซึ่งไม่รวมงานก่อสร้างและติดตั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกังหันลมแต่อย่างใด

Back to top button