บอร์ด IP ไฟเขียวควัก 400 ล้าน เข้าถือหุ้น “รพ.นครพัฒน์” 50% โอนเสร็จสิ้นปีนี้

IP ส่งบริษัทย่อย อินเตอร์ เวสเนสฯ เข้าถือหุ้นสัดส่วน 50% ในโรงพยาบาลนครพัฒน์ โดยบริษัทจะลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นภายหลังจได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ คาดโอนแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/65


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ (3 พ.ย. 65) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้บริษัทย่อย หรือ บริษัท อินเตอร์ เวสเนส จำกัด เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นครพัฒน์ จำกัด (นครพัฒน์) ในสัดส่วน 50% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิม มูลค่ารวม 400 ล้านบาท โดยบริษัทจะลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นภายหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ และคาดว่าจะสามารถชำระเงินและโอนหุ้นของนครพัฒน์ (Closing date) ได้ภายในไตรมาส 4/65

ทั้งนี้ บริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนที่ได้จากเงินเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และใช้เงินตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขยายไปกิจการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนตอนเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนการเข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลในครั้งนี้ สอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้อย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นการต่อยอดการดำเนินธุรกิจของบริษัทตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ คือ เริ่มตั้งแต่ธุรกิจผลิตยา และธุรกิจร้านขายยา ตลอดจนธุรกิจโรงพยาบาล

ทางด้านฝ่ายจัดการได้พิจารณาข้อมูลในเบื้องต้นแล้ว พบว่า บริษัท นครพัฒน์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านรายได้และกำไร เนื่องจากมีแผนธุรกิจที่ดี ซึ่งธุรกิจดังกล่าวก็ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ทางบริษัทมีเป้าหมายและอยู่ในแผนการขยายตัวของบริษัท ทั้งยังเป็นธุรกิจที่ทางบริษัทได้เปิดเผยในแนวทางการใช้เงินเพิ่มทุน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย ดังนั้น ทางฝ่ายจัดการจึงได้นำเสนอการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลในคราวนี้ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวถือเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มมีผลการดำเนินงานที่ดีและสามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัทได้ทั้งยังทำให้บริษัทมียอดขายและกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยงธุรกิจของบริษัท เนื่องจากธุรกิจกลุ่มโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่เป็นกลุ่มมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ

สำหรับ บริษัท นครพัฒน์ จำกัด ประกอบกิจการโรงพยาบาลนครพัฒน์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 59 เตียง ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ ใน จ.นครศรีธรรมราช ประกอบด้วย อาคาร จำนวน 5 ชั้น เปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค.51 ปัจจุบันให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วไปโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคกระดูกและข้อ โรคระบบประสาททางอายุรกรรม โรคทางศัลยกรรม โรคไต โรคทางสูตินรีเวช โรคทางระบบหู ตา คอ จมูก โรคเลือด และคลินิกกุมารเวช เป็นต้น โรงพยาบาลประกอบด้วยแผนกผู้ป่วยใน แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) แผนก ICU แผนกสูตินารีเวช แผนกผ่าตัด แผนกอายุรกรรมหัวใจ แผนกหัวใจและทรวงอก แผนกไตเทียม แผนก MRI แผนก X-RAY แผนกทันตกรรม แผนกกายภาพและฟื้นฟูและแผนกฉุกเฉิน

นอกจากนี้ โรงพยาบาลนครพัฒน์ได้นำเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่โดยจัดหา ได้แก่ เครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT 64 slide), เครื่อง Echo, เครื่อง Ultrasound สี่มิติ, เครื่อง MRI เป็นต้น เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคที่ละเอียดและเหมาะสมทันสมัยด้วยราคาที่เป็นธรรมและได้เปิดรับให้บริการแก่โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนในจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันมีผู้มาขอใช้บริการจำนวนมากขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป

Back to top button