ADVANC ต้นทุนโครงข่าย-ค่าใช้จ่ายบริการพุ่ง กดกำไรไตรมาส 3 เหลือ 6.03 พันล้าน

ADVANC ต้นทุนโครงข่าย-ค่าใช้จ่ายบริการพุ่ง กดกำไรไตรมาส 3/65 เหลือ 6.03 พันล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อน 6.37 พันล้านบาท ขณะที่งวด 9 เดือนแรกปี 65 มีกำไรสุทธิ 1.92 หมื่นล้านบาท


บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/65 และงวด 9 เดือนแรกของปี 65 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยกำไรไตรมาส 3/65 ลดลงเนื่องจากต้นทุนการบริการ อยู่ที่ 21,863 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากต้นทุนโครงข่ายเนื่องจากต้นทุนค่าสาธารณูปโภคที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ค่าใช่จ่ายในการขายและการบริหาร อยู่ที่ 5,633 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการใช้จ่ายทางการตลาดที่มากขึ้น เมื่อเทียบกับฐานที่ต่ำในไตรมาส 3/64

อีกทั้งกลยุทธ์การเสนอแพ็กเกจการให้บริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น  และการแข่งขันยังคงตัวอยู่ในระดับสูงทำให้ผู้บริการหลายเจ้ามีการเสนอแพ็กเกจ ราคาต่ำเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้า จึงเป็นสาเหตุหลักในการกดดัน ARPU (บาท/เลขหมาย/เดือน) ให้อยู่ในแนวโน้มขาลง ซี่งลงมาอยู่ที่ 418 บาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

Back to top button