PSP โชว์ศักยภาพผู้ผลิต “น้ำมันหล่อลื่น” ครบวงจร พร้อมก้าวขึ้นผู้นำอาเซียน

PSP โชว์ศักยภาพแกร่ง พร้อมก้าวขึ้นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ “หล่อลื่น” แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน ตอบสนองดีมานด์ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รองรับโอกาสเติบโตเศรษฐกิจในภูมิภาค


นายสินธุ์ ครองพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PSP เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจร (Total Solution Provider) ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญมากว่า 30 ปี ในการพัฒนา และผลิตน้ำมันหล่อลื่น (Lubricant) จาระบี (Grease) และผลิตภัณฑ์พิเศษ (Specialty products) ได้แก่ น้ำมันผสมยาง น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

ทั้งนี้จากประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ มีความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและคู่ค้ามาอย่างยาวนาน และมีเครือข่ายพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่ง ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าและคู่ค้าที่เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมต่างๆทั้งในประเทศและในระดับสากล เช่น OR, ESSO, BCP, Chevron Thailand, ENEOS และ PETRONAS เป็นต้น

รวมทั้งให้บริการที่เกี่ยวข้องครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ตั้งแต่ การจัดหาวัตถุดิบ การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตและการบรรจุผลิตภัณฑ์ การให้บริการศูนย์กระจายน้ำมันเชื้อเพลิง การจัดเก็บและการให้บริการศูนย์กระจายสินค้าและการให้บริการจัดการด้านโลจิสติกส์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่คาดว่าจะมีปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเพิ่มขึ้น ทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้า สอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ บริษัทฯมุ่งสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้วิสัยทัศน์ ‘ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นครบวงจร ที่พร้อมไขว่คว้าทุกโอกาสเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและไร้ขีดจำกัด’ ด้วยความพร้อมของทีมบุคลากรที่มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายตามความต้องการลูกค้า (Made to order) ผ่านรูปแบบการพัฒนาปรับปรุงสูตรการผลิตใหม่อย่างต่อเนื่อง หรือร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า พร้อมใช้ประโยชน์จากฐานการผลิตขนาดใหญ่ และการให้บริการแบบครบวงจร เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ PSP ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสารเติมแต่ง (Additive) ของ Chevron Oronite เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย กัมพูชา และสปป.ลาว และเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของ Authentix ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบและรับรองสินค้าระดับสากลในประเทศไทย และยังดำเนินธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้บริการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงและขนถ่ายน้ำมันผ่านศูนย์กระจายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทฯ แก่ลูกค้า เช่น OR, ESSO, BCP และ Chevron Thailand รวมถึงให้บริการศูนย์กระจายสินค้า และให้บริการจัดการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสำหรับการซื้อขายชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์สำหรับผู้ประกอบการ (B2B) ภายใต้ชื่อ  EGG Mall

เราเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนและเป็นผู้ผลิตอิสระ (Independent Manufacturer) ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หล่อลื่นในประเทศไทย ที่มีกำลังการผลิตและส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในหลายผลิตภัณฑ์ ที่พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการดำเนินงานภายใต้หลัก ESG เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ครบวงจรให้แก่ลูกค้า รองรับปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน” นายสินธุ์ กล่าว 

ด้าน นายเสกสรร ครองพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PSP กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการให้บริการแบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม เพื่อรักษาความเป็นผู้นำตลาด โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตน้ำมันหล่อลื่น 212 ล้านลิตร น้ำมันผสมยาง 44 ล้านลิตร น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า 25 ล้านลิตร และจาระบี 27,548 ตัน และจุดเด่นด้านที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นทำเลยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ ความพร้อมจากการเข้าถึงท่าเรือของบริษัทฯ กระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการภายใต้มาตรฐานในระดับสากล และการควบคุมคุณภาพการผลิตและการรับประกันคุณภาพในทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีห้องปฎิบัติการด้านการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย พร้อมทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์หล่อลื่นใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงและรองรับเทรนด์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น บริษัทฯ อยู่ระหว่างการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV), การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาน้ำมันผสมยางชีวภาพ (Bio Rubber Process Oil) และการพัฒนาน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า (Bio Transformer Oil) จากน้ำมันปาล์ม เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีสูตรผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากกว่า 1,000 สูตร

เราพร้อมนำศักยภาพการดำเนินธุรกิจในทุกด้านเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์หล่อลื่นใหม่ๆ ตอบสนองเทรนด์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เกิดขึ้น เพื่อก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำในภูมิภาคนี้ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายเสกสรร กล่าว 

Back to top button