ลุ้น SNNP เปิดบ่ายดีดบวก! หลังกำไรไตรมาส 3 โตแกร่ง 130% รับรายได้พุ่ง

จับตา SNNP เปิดบ่ายดีดบวก! รับกำไรไตรมาส 3 โตแกร่ง 130% แตะ 142 ลบ. รับรายได้พุ่ง ดันงวด 9 เดือนโต 15% มาที่ 363 ลบ.


บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SNNP รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนของปี 2565 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

มีรายได้จากการขายในไตรมาส 3 ปี 2565 รวม 1,467.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.2 จากไตรมาส 3 ปี 2564 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2565 ที่ผ่านมา จากรายได้จากการขายในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุหลักมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มกลับ มาสู่ภาวะปกติ การฟื้นตัวต่อเนื่องของอุปสงค์ภายในประเทศและต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค

สำหรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 3,924.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.7 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้หลังการปรับปรุงการบันทึกบัญชีของบริษัท สิริโปร จำกัด (สิริโปร) บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.9 จากรายได้จากการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะรายได้จากการขายในกลุ่มประเทศ CLMV

Back to top button