“กรมชลประทาน” เตือน 3 จังหวัดภาคใต้ เตรียมรับมือฤดูฝน พ.ย.-ธ.ค.นี้

“กรมชลประทาน” เตือน 3 จังหวัด “สงขลา-พัทลุง-นราธิวาส” พื้นที่ภาคใต้ ช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค. เตรียมรับมือฤดูฝน ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำท่าอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย


นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนของพื้นที่ภาคใต้แล้ว โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จะเป็นช่วงที่มีฝนตกหนัก กรมชลประทานได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำท่าอย่างใกล้ชิด พร้อมนำข้อมูลมาวางแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากให้สอดคล้องกับสถานการณ์

รวมทั้งเตรียมรับมือฤดูฝนปี 2565 ตามที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนดทั้ง 13 มาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด อาทิ ที่จังหวัดสงขลา นำเครื่องจักรกลเข้าไปขุดลอกกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณห้วยพันตัน หมู่ที่ 9 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง และบริเวณถนนคูหาใน-บ้านสระ ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีจังหวัดพัทลุง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ 1 เครื่อง ในพื้นที่เสี่ยงบริเวณเรือนจำจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำ, จังหวัดนราธิวาส  ดำเนินการกำจัดวัชพืชในท่อระบายน้ำกลางคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสาย 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำในทางน้ำชลประทานให้ดียิ่งขึ้น

Back to top button