ด่วน! กรรมการ KLINIQ ลาออก หลังเข้าเทรดเพียงแค่ 6 วันทำการ

“ประทีบ วาณิชย์ก่อกุล” ยื่นหนังสือลาออกกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร KLINIQ หลังเข้าเทรดได้เพียง 6 วันทำการ โดยให้เหตุผลปัญหาด้านสุขภาพ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประทีบ วาณิชย์ก่อกุล ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ KLINIQ โดยให้เหตุผลในการลาออกครั้งนี้ เนื่องมาจากปัญหาด้านสุขภาพ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป พร้อมขอให้บริษัทดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้แล้วเสร็จตามที่กฎหมายกำหนด

Back to top button