U รายได้พุ่ง ดันงวด 9 เดือนแรกพลิกกำไร 146 ล้าน

U งบไตรมาส 3/65 ขาดทุนลดลงเหลือ 290 ล้านบาท รับรู้รายได้ทุกธุรกิจเติบโตแข็งแกร่ง โดยมีรายได้จากกิจการโรงแรม, รายได้ค่าบริหารจัดการ, รายได้ค่าเช่า, รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และรายได้จากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้น ดันงวด 9 เดือนพลิกมีกำไร 146 ล้านบาท


บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ U รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/65 และ งวด 9 เดือนแรกปี 65 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65 ดังนี้

บริษัทรายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 ปี 65 มีกำไรสุทธิ 2,137 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 943 ล้านบาท หรือ 79% เมื่อเทียบจากปีก่อนอยู่ที่ 1,194 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้ ปัจจัยหลักมาจาก การรับรู้รายได้จากธุรกิจประกันชีวิต จำนวน 370 ล้านบาท จากการควบรวมงบการเงิน ของแรบบิท ไลฟ์ ตั้งแต่เดือนต.ค. 64 การเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจโรงแรมและบริการจำนวน 291 ล้านบาท หรือ 42.6% เป็น 972 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราเฉลี่ยราคาห้องพักต่อวันและอัตราเข้าพักเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า สาเหตุเนื่องจากมาตรการผ่อนคลายโควิด-19 ของทั้งประเทศไทยและยุโรป การฟื้นตัวตัวของธุรกิจ การท่องเที่ยว กำไรเพิ่มขึ้นของรายได้อื่นๆจำนวน 166 ล้านบาท หรือ 45% ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ย 87 ล้านบาท  เงินปันผล 65 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนใน JMART และการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน31 ล้านบาท อย่างไรก็ดีการเพิ่มขึ้นถูกหักลบบางส่วนด้วย การไม่มีการบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 42 ล้านบาท ซึ่งเคยบันทึกในไตรมาส 3 ปี 2564

ขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 65 พลิกมีกำไรสุทธิ 145.55 ล้านบาท เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 811.14 ล้านบาท เป็นผลตจากการรับรู้รายได้ทุกธุรกิจ อย่างรายได้จากกิจการโรงแรมเพิ่มขึ้น, รายได้ค่าบริหารจัดการเพิ่มขึ้น, รายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้น, รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น และรายได้จากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้น

Back to top button