SISB ส่งซิก Q4 โตต่อ รับนักเรียนไทย-ต่างชาติเพิ่ม มั่นใจปีนี้ 3.1 พันคนตามเป้า

SISB ไตรมาส 3 กวาดรายได้ 347.87 ลบ. หลังเปิดเรียนตามปกติ คาดไตรมาส 4 ดีต่อเนื่อง มั่นใจปีนี้จำนวนนักเรียน 3.1 พันคนตามเป้า พร้อมเดินหน้าเปิด 2 โรงเรียนใหม่ปี 66  


นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในงวดไตรมาสที่ 3/65 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 347.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.61 ล้านบาท คิดเป็น 13.2% จากงวดไตรมาสที่ 2/65 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 307.26 ล้านบาท โดยปัจจัยที่สนับสนุนให้รายได้เติบโตเพิ่มขึ้นเนื่องจากในช่วงไตรมาส 3/65 ภาพรวมการดำเนินธุรกิจดีขึ้นโดยมีจำนวนนักเรียนกลับเข้ามาเรียนภายในโรงเรียนได้ตามปกติ ขณะเดียวกันมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/65 อีก 313 คน ทำให้ ณ วันที่ 30 ก.ย.65 มีจำนวนนักเรียนรวม 3,044 คน รวมทั้งบริษัทฯสามารถบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

โดยเมื่อ SISB กลับมาเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 คลี่คลายและได้ถูกประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่น ทำให้มีจำนวนนักเรียนกลับเข้ามาเรียนในโรงเรียนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันบริษัทฯสามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ภาพรวมการดำเนินธุรกิจเติบโตได้ตามเป้าหมาย

สำหรับการดำเนินธุรกิจในช่วงไตรมาส 4/65 บริษัทฯ ประเมินว่ายังคงมีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง เพราะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ ขณะเดียวกันมีจำนวนนักเรียนไทยและต่างชาติเข้ามาศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างคึกคัก ช่วยผลักดันให้จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 65 จึงมั่นใจว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และคาดว่าจะมีจำนวนนักเรียนสิ้นปีนี้ แตะระดับ 3.1 พันคน

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าตามแผนและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในช่วง 5 ปี (ปี 65-69) เพื่อรองรับแผนการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว ผ่านการขยายโรงเรียนสาขาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง วางเป้าหมายจำนวนนักเรียนภายในกลุ่ม 4,250 คน ในปี 66 เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติแห่งที่ 5 โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ นนทบุรี ตามแผน และเปิดโรงเรียนนานาชาติแห่งที่ 6 โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ ระยอง เพื่อรองรับความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดระยองและในพื้นที่ใกล้เคียง

Back to top button